Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

 

VŠEHRDY 3. dubna (VS ČR) - V úterý 31. března 2020 byl slavnostně ukončen 1. běh programu VIT ( Victim   Impact Training) ve Věznici Všehrdy. Ve spolupráci s Probační a mediační službou (PMS) byl zahájen dne 7. ledna tohoto roku a absolvovalo jej prvních sedm odsouzených.  

Program je součástí projektu Křehká šance II a vychází z principů restorativní justice.  Obsah programu je zaměřený na zvýšení odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a posílení empatie vůči oběti. Účastníkům programu pomáhá rozumět dopadům svého jednání na oběti, jejich blízké, ale i na ně samé, jejich rodinu a společnost. Vede je k zamyšlení nad svými postoji a hodnotami, které vedly až ke spáchání trestné činnosti a převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání a hledání možné nápravy vůči oběti i společnosti.

Přestože v průběhu realizace programu musela být ve věznici přijata nezbytná opatření v souvislosti s nařízením vlády k zamezení šíření infekčního onemocnění COVID - 19, podařilo se lektorům programu, i bez účasti lektora PMS na posledních třech lekcích, program nepřerušit a vlastními silami jej dotáhnout do úspěšného závěru. Slavnostního předání certifikátů se ujali pan ředitel věznice Alexandr Vidlák a vedoucí oddělení výkonu trestu Jan Březina.

Jiřina Vopatová, speciální pedagog,  lektor programu VIT

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter