Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Až 400 žáků základních škol, studentů a studentek středních odborných škol z regionu i mimo něj navštívilo ve druhé polovině školního roku 2017/2018 Věznici Všehrdy, věznici pro mladistvé odsouzené muže. Žáci čtyř základních škol za účelem prevence kriminality a studenti dvanácti středních škol v rámci studijních oborů jako jsou například budoucí sociální pracovníci nebo studenti s obory příbuznými k vězeňské službě. Příkladem jsou studenti Střední odborné školy ESOZ Chomutov, obor  Bezpečnost obyvatel, kteří mimo exkurzí také vykonávají již několik let ve věznici i odbornou praxi.

Během tříhodinové návštěvy ve věznici se žákům a studentům věnuje již sehraný tým zaměstnanců věznice. Návštěvníci jsou seznámeni se základními informacemi o  věznici,  o její historii, o výkonu služby příslušníků a o podmínkách přijetí do služebního poměru. Dále pak o právech a povinnostech vězněných osob, například o návštěvách, o korespondenci, o telefonování, o nárokových balících, které mohou být odsouzeným zaslány a za jakých podmínek. Speciální pedagožka oddělení výkonu trestu seznamuje s časovým rozvrhem dne odsouzených, který začíná již ráno v pět hodin, dále pak s programy zacházení a pracovními aktivitami či extramurálními (mimo věznici) pracovními aktivitami pro státní instituce, bez nároku na odměnu.  Odsouzení jsou ze zákona povinni pracovat, proto nedílnou součástí výkonu trestu jsou pracovní zařazení ať již v rámci režie věznice nebo u zaměstnavatelů uvnitř věznice i  mimo ní.

Za důležitou součást našich výstupů považujeme  hlavně u žáků základních škol upozornění na nebezpečnost sociálních sítí, možné dopady šikany, užívání alkoholu a jiných návykových látek, včetně kouření mladistvých do 18 let. Nepředstavitelné je však pro všechny bez rozdílu, že by neměli přístup k počítači a k mobilnímu telefonu.

V další části programu besedují návštěvníci se dvěma odsouzenými ze specializovaného oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek, kteří na základě dobrovolnosti vypráví svůj kriminální příběh. Žáci a studenti mají poté možnost dotazů k odsouzeným. Nejvíce je zajímá, co udělají odsouzení po propuštění z výkonu trestu jako první nebo jestli se nebojí, že znovu spadnou k drogám. Většinu návštěvníků však zasáhne přiznání odsouzených, jak moc jim chybí rodina, jejich rodiče a děti. Přiznávají, že význam rodiny si vlastně na svobodě neuvědomili.

Při prohlídce vybraných prostor věznice si studenti mohou prohlédnout prostory v jedné z ubytoven, dále si pak na uzavřeném oddělení vyzkouší „krátký“ pobyt na cele v části oddělení věznice výkonu kázeňských trestů,  kde odsouzení vykonávají trest za prohřešky spáchané během výkonu trestu.  Překvapením je i fakt, že odsouzení mají ze zákona právo pouze na jednu hodinu vycházky denně na vyhrazeném vycházkovém prostoru. Na závěr exkurze si ještě prohlédnou vězeňskou kapli a terapeutickou místnost. Pokud to jde, tak se seznámí i se Školským vzdělávacím střediskem, kde se odsouzení mohou vyučit truhlářem, elektrikářem a kuchařem. Po celou dobu exkurze jim zaměstnanci odpovídají na položené dotazy.

Profilace naší věznice je zajímavá i pro zahraniční studenty. V měsíci červnu opět naší věznici navštívila skupina amerických studentů s paní profesorkou studijního oboru Srovnávací kriminologie z Tarleton State University. Studenti pobývali v České republice 1 měsíc v rámci letního studijního semestru.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X