Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzhledem k tomu, že Věznice Všehrdy je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže je velký zájem o exkurze a prevenci kriminality pro základní a střední školy v regionu i mimo něj. Věznice Všehrdy tak provádí na požádání prevenci po celý školní rok. Besedy se žáky základních škol jsou zajišťovány tiskovou mluvčí věznice, speciální pedagožkou oddělení výkonu trestu a zástupcem vedoucí oddělení vězeňské stráže, pro služební přípravu. Nedílnou součástí je vždy inspektor dozorčí služby, který zajišťuje doprovody po vybraných prostorách věznice. V tomto školním roce se preventivního působení dostalo sedmi základním školám v regionu a třem základním školám z Prahy, které byly zajištěny ve spolupráci s organizací PRAK. Věznici dále pak navštívili studenti devíti středních a vyšších odborných škol. Pokud bychom se bavili o počtech přítomných v rámci prevence dojdeme v tomto školním roce k číslu 352 žáků a studentů, kteří přijeli v doprovodu nejméně dvou pedagogů. Mimo výše zmíněných škol za stejným účelem navštívili věznici vychovatelé s chovanci Výchovného zařízení v Boleticích a z Mašťova a dále pak Nízkoprahové zařízení Vejprty. Hlavní náplní našich vystoupení je upozornit na škodlivost a nebezpečí užívání návykových látek, které bývá nejčastějším spouštěčem trestné činnosti. Návštěva ve věznici sestává z prezentace věznice na DVD včetně výkladu. Dále pak speciální pedagožka seznámí s výkonem trestního opatření a výkonem trestu odnětí svobody. Upozorní na nebezpečnost sociálních sítí, kdy se hlavně dívky snadno mohou stát terčem vydírání. Zástupce oddělení vězeňské stráže přiblíží činnost příslušníků vězeňské stráže a dozorců oddělení výkonu trestu. Dále pak nastíní podmínky pro přijetí do služebního poměru pro případné zájemce z řady studentů. Výjimkou není ani ukázka poutání při eskortách odsouzených na dobrovolníkovi z přítomných žáků nebo studentů. Následuje beseda s odsouzenými, kdy dva odsouzení ze specializovaného oddělení pro poruchy chování v důsledku užívání návykových látek vypráví svůj kriminální příběh. Nejvíce zasáhnou návštěvníky přiznání, jak moc odsouzeným chybí rodina, rodiče a děti. Až tady si vězni uvědomují, že na svobodě je to samozřejmost. Odsouzení sdělují, že vlastně jsou z úplné rodiny a není vždy pravdou, že trestnou činnost páchají hlavně děti z neúplných rodin. Žáci a studenti mají poté možnost dotazů k odsouzeným. Častými dotazy bývá, co udělají odsouzení jako první po propuštění, jestli jsou si jistí, že se zpět nevrátí k prodeji či užívání drog a také co jim ve vězení nejvíce chybí. Chladným nenechává besedující ani fakt, že odsouzení nemohou mít mobilní telefony a přístup na internet. Většina žáků a studentů se totiž nemůže smířit s představou, že by k počítači a k mobilnímu telefonu přístup neměli. Na závěr návštěvy ve věznici si mohou prohlédnout jednu z menších ubytoven odsouzených, vězeňskou kapli, soudní místnost, specializované oddělení pro mladistvé odsouzené s poruchou chování a oddělení výkonu kázeňských trestů. Překvapeni jsme mnohdy i my, když zjišťujeme, že se tito mladí návštěvníci podivují nad tím, že mladiství odsouzení do 18 let nesmí ve věznici kouřit. A to ani na vyhrazených prostorech. brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X