Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 1. března (VS ČR) Drogy, zneužití sociálních sítí a šikana byly hlavním tématem prevence kriminality, kterou na pozvání základní školy v Chomutově provedli dne 28.2. zaměstnanci Věznice Všehrdy, která je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže.

Speciální pedagožka, zástupce vedoucí vězeňské stráže a tisková mluvčí věznice tak seznámili žáky a žákyně sedmých tříd s tím, jak to ve výkonu trestního opatření odnětí svobody chodí, jaká mají odsouzení práva a povinnosti, jak je organizovaný celý den odsouzených. Na prezentaci věznice si přítomní mohli prohlédnout prostory ubytoven, oddělení výkonu kázeňských trestů, činnosti na školském vzdělávacím středisku a také činnosti odsouzených. Zástupce oddělení vězeňské stráže poté přiblížil práci příslušníků ve věznici.

Hlavním cílem preventivní návštěvy byla vzájemná diskuze se žáky. Zpočátku tak trochu nesmělá, ale později se  do diskuze zapojili skoro všichni. Formou modelové situace, která měla žákům přiblížit možné formy šikany nejen ve školách jsme se dozvěděli jejich zkušenosti s touto problematikou. Vysvětlili jsme jim, že je potřeba přemýšlet o tom, že do stejné situace se mohou dostat i oni nebo jejich blízcí a kamarádi. Společně jsme pak dospěli ke stejnému závěru, že šikanu nelze přehlížet, ale upozornit na ní. Stejně tak jsme prodiskutovali oblast užívání sociálních sítí, které dnes každý bere jako samozřejmost. Ale i zde je nutné dodržovat určitá pravidla. Upozornili jsme například na možnosti vydírání prostřednictvím sociálních sítí, na skutečnost, že nelze umístit na sociální sítě fotografie a videa jiných osob bez jejich souhlasu.

Součástí besed je možnost dobrovolně si vyzkoušet vězeňský oděv pro mladistvé i dospělé odsouzené, kdy i tento prvek je součástí prevence, zvláště pak včetně ukázky předvádění eskortovaných vězněných osob. Nejprve to vypadá úsměvně, ale výsledkem jsou sdělení, že pocity nebyly nijak příjemné.

Přestože preventivní činnost provádějí zaměstnanci věznice nad rámec svých povinností, jsme rádi, že  můžeme přispět k výchově mladých lidí nejen ve věznici, ale i mimo ní.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X