Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Celou hodinu a půl besedovali zaměstnanci Věznice Všehrdy se žáky devátých ročníků Základní školy Komenského aleje v Žatci , na téma prevence kriminality. Tentokrát jako lektoři věznice pro výkon trestního opatření mladistvých vystupovali zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže, dozorce u mladistvých odsouzených, dále pak speciální pedagožka oddělení výkonu trestu a tisková mluvčí věznice. Na základě pozvání ředitele základní školy připravili tito zaměstnanci věznice na den 4.3.2014 cílenou přednášku na vybrané výukové téma. Žáci se tak dozvěděli o trestní odpovědnosti od 15 let věku, co je trestným činem a co může být jeho příčinou, jaké poslání má Vězeňská služba České republiky, kolik je v republice věznic, jaký je časový rozvrh dne zejména u mladistvých odsouzených, zda mohou odsouzení telefonovat a jakým způsobem, jak je to ve výkonu trestu odnětí svobody s návštěvami blízkých osob a s korespondencí. V průběhu přednášky byla promítnuta prezentace věznice na DVD. Dotazy žáků byly následně směřovány také na možnosti pracovního zařazení či na docházku do školského vzdělávacího střediska věznice. V další části se seznámili s náročným výkonem služby příslušníků oddělení vězeňské stráže a s činností dozorců, kteří zajišťují organizaci a režim ve věznici dle časového rozvrhu dne. Žáci měli také možnost prohlédnout si donucovací prostředky a některé zbraně, které příslušníci používají při výkonu služby i část výzbroje pro příslušníky zajišťující eskorty nebezpečných osob. Na závěr besedy zhlédli krátkou ukázku na DVD z výcviku modelové situace zásahu proti nebezpečným pachatelům, v tomto případě figurantům z řad příslušníků věznice, v roli odsouzených. V průběhu celé besedy odpovídali přítomní zaměstnanci věznice na řadu otázek ze strany žáků i pedagogického dozoru. Z atmosféry ve třídě i diskuse žáků bylo možné vysledovat, že cílená přednáška naplnila preventivní účel .

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X