Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V rámci týdne prevence kriminality Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jirkově, vyjely dne 23.11.2016 speciální pedagožka oddělení výkonu trestu Věznice Všehrdy Mgr. Lucie Charvátová spolu s tiskovou mluvčí věznice, na přednášku do tohoto zařízení Armády spásy. Zaměstnancům Nízkoprahového zařízení a přítomné mládeži, která do tak zvaného klubu dobrovolně dochází v rámci svého volného času, byla promítnuta prezentace věznice a krátce podány informace o věznici. Dále pak o právech a povinnostech mladistvých odsouzených, kteří jsou ve Věznici Všehrdy umístěni ve výkonu trestního opatření. Vzhledem k různému věku dětí, které do Nízkoprahového zařízení docházejí, byla vedena tato více jak hodinová návštěva spíše formou diskuze a oboustranných dotazů. Zaměřená byla hlavně na téma šikany a zneužívání sociálních sítí. I pro nás to byla nová zkušenost, protože do této doby jsme besedy k prevenci kriminality vedly se žáky základních škol nebo studenty středních a vyšších odborných škol. S různorodou věkovou skupinou od sedmi do čtrnácti let jsme se takto setkaly poprvé a byly jsme samy překvapené vědomostmi, které již i ty mladší děti mají.

Stručná charakteristika čím se Nízkoprahové zařízení zabývá

Zajišťuje nabídku naplnění volného času (např. soutěže, výlety, společenské hry, nauka práce na PC) v bezpečném prostoru klubu Fontána v Jirkově. Prostřednictvím aktivit reaguje na potřeby dětí s omezenými příležitostmi ve věku od 6 do 16 let a nabízí jim porozumění a pomoc v obtížné životní situaci.

Cílem služby je snížit rizika související s negativními vlivy prostředí, a to prostřednictvím této nabídky

 • nabídka volnočasových aktivit (vaření, internet, výlety, výtvarné aktivity, sportovní a taneční aktivity),
 • nabídka preventivních aktivit (přednášky, besedy, poskytnutí informací apod.)
 • pomoc s přípravou do školy,
 • výuka základních počítačových dovedností,
 • poskytnutí kontaktu na další návazné služby,
 • rozvíjení schopností, dovedností a znalostí uživatelů,
 • pomoc při řešení obtížných životních situací (např. šikana, vztahy v rodině, problémy se školou),
 • doprovod na úřady, instituce apod.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 16 let s omezenými příležitostmi, které nemají a potřebují: 

 • prostor pro vlastní aktivity,
 • přiměřený prostor pro plnění školních povinností,
 • podporu v nepříznivé životní situaci.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X