Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 29. března (VS ČR) Mohlo by se zdát, že během nouzového stavu, který probíhá střídavě již rok, v souvislosti s pandemií COVID – 19, se ve věznicích nic neděje, ale není tomu tak. Dospělí odsouzení jsou v rámci možností zaměstnáni na vnitřních pracovištích a v rámci režie věznice. Nebo plní programy zacházení v různých pracovních nebo vzdělávacích aktivitách. Ani mladiství odsouzení nikterak nezahálejí.

 V rámci oddílu mladistvých odsouzených, kam patří i prostupné Oddělení specializované pro výkon trestu mladistvých odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování s individuálním zacházením, jsou ve Věznici Všehrdy se zájemci se něco naučit, zdokonalit se, či něco vyrobit, prováděny pracovní činnosti v rámci pracovní aktivity s názvem „Výrobní činnosti“. 

Tato aktivita je zaměřena převážně na práci se dřevem a zhotovení výrobků ze dřeva. Nicméně dochází v rámci pracovní terapie i k provádění různých prací na ubytovně, kde jsou mladiství odsouzení umístěni. Jedná se například o broušení a natírání stolů, malování ložnic, opravy jmenovek, opravy pracovního nářadí určeného k úklidu a podobně.

K provádění aktivity se převážně využívá dřevodílna, ve které je pro účely výroby či oprav potřebné vybavení. Aktivita je s odsouzenými prováděna pod stálým dohledem zaměstnance věznice, který odsouzené učí práci vnímat nejen jako důležitou součást života, ale i jako činnost, na základě které dochází k rozvoji osobnosti s možností jejího dalšího využití po propuštění z výkonu trestního opatření.  Před zařazením nového uchazeče do pracovní činnosti, je vždy tento řádně proškolen lektorem aktivity o bezpečnosti práce se stroji a zařízením. Mnoho mladistvých odsouzených nikdy nic před nástupem či dodáním do výkonu trestního opatření doma nevyráběla, proto se na proškolení, dohled při práci a užívání bezpečnostních pomůcek, klade velký důraz.  Aktivita je prováděna v pravidelném týdenním cyklu dle rozpisu aktivit. Motivací pro mladistvé odsouzené, kteří se této pracovní aktivity účastní, je i to, že za určitý čas mohou vyrobit nějakou drobnost pro své rodiče. Naposledy to bylo dřevěné srdce a model auta.

Výchovným cílem aktivit je, naučit odsouzené zručnosti, zvýšit rozumové schopnosti odsouzených, kladně motivovat k zvládání vnitřní agrese a pěstovat smysl pro společenskou potřebnost.

Bc. Luděk Kotrba

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter