Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 29. října (VS ČR) Pronikavý zvuk požární sirény se ozval ráno dne 25.10.2021, krátce po deváté hodině v obci Všehrdy, kdy se sjížděly k věznici jednotky Záchranných hasičských sborů (dále HZS) z Chomutova , Bítozevce a Jirkova.

Naštěstí se jednalo pouze o součinnostní cvičení mezi věznicí Všehrdy, hasičskými záchrannými sbory z blízkého okolí a Policie ČR, obvodního oddělení Březno. Požární poplach byl vyhlášen krátce po deváté hodině modelovou situací, při které došlo k založení malého požáru v jedné z cel v budově oddělení výkonu kázeňských trestů odsouzených. První jednotka HZS z Chomutova dorazila do věznice do 8 minut od kontaktování. Do příjezdu HZS na místo požáru byla mezitím provedena evakuace 24 osob z objektu tohoto oddělení.  Požární zásah a odvětrání cel bylo ukončeno do 30 minut od vyhlášení požárního poplachu.

Cílem součinnostních cvičení bylo prověření spolupráce a kooperace věznice s hasičskými záchrannými sbory, policie a taktéž činnost zaměstnanců věznice při vyhlášení požárního poplachu. Ve věznici jsou horší podmínky pro zásah, protože okna a dveře objektů jsou opatřeny mřížemi a katry. Tím může být ztížen přístup požárních jednotek k místu požáru. Společným cvičením si tak hasiči vyzkoušeli zásah v takových podmínkách. Každoročním prováděním cvičného požárního poplachu ve věznici, je prověřována platnost a účinnost požárních poplachových směrnic. Zde je stanoven postup a povinnosti zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu.

Na závěr vyhodnocení společného výcviku obou složek bylo konstatováno , že součinnostní cvičení splnilo svůj účel a nedošlo při něm k žádnému zranění ani materiálním škodám.  Na společná cvičení bylo navázáno po dvou letech, a to z důvodu proticovidových opatření v roce 2019 a 2020.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X