Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy dne 20. října (VS ČR) Členové poradní komise ředitele Věznice Všehrdy se sešli dne 15.10.2021 na posledním jednání, plánovaném v roce 2021 a dále v souvislosti s ukončením čtyřletého nominačního období. Poradní komise je složená z odborné veřejnosti a členové komise byli schváleni Ministrem spravedlnosti České republiky. Obsahem činnosti komise je zejména přispívat svými podněty k posílení dodržování principů sloužících k dosažení účelu trestu odnětí svobody a k ochraně práv obviněných a odsouzených.

Komise pracovala od roku 2018 ve složení ze zástupců Okresního státního zastupitelství Chomutov, Okresního soudu Chomutov, Územního odboru Policie ČR Chomutov, zástupkyně Sociálních služeb v Chomutově, vedoucí Probační a mediační služby Chomutov, zástupců Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické škole v Chomutově (ESOZ) a zástupkyně Oblastní charity  Česká Kamenice.

V rozmezí roku 2018 až 2021 byla projednána následující témata, aktuální informace k činnosti věznice, informace k programům zacházení s odsouzenými, pracovní zařazení odsouzených na vnitřní a vnější pracoviště, včetně zajištění bezpečnosti, vzdělávání mladistvých odsouzených a dospělých odsouzených ve školském vzdělávacím středisku věznice, problematika zabezpečení průniku nedovolených předmětů do věznice, dopady pandemické situace na chod věznice, protiprávní jednání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a závěrem byl projednán končící mandát členů poradní komise a informace k návrhu členů pro nové členské období od roku 2022.

Poradní komise se scházela minimálně 2x do roka k projednání témat souvisejících s výkonem trestního opatření odnětí svobody u mladistvých odsouzených a výkonem trestu odnětí svobody u dospělých odsouzených mužů, kteří jsou umístěni ve Věznici Všehrdy. Výjimku tvořilo pouze období roku 2020 a počátek roku 2021, kdy byla přijata opatření v souvislosti s výskytem COVID – 19. Během loňského a letošního roku ukončili členství v komisi, na vlastní žádost 4 členové a to dva z důvodu odchodu do důchodu a dva členové z důvodu změny pracovní pozice.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X