Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy dne 1. února (VS ČR) V pondělí dne 31.1. 2022 se na školském vzdělávacím středisku ve Věznici Všehrdy rozdávalo pololetní vysvědčení. Osmdesát žáků, kteří navštěvují místní ŠVS si převzalo své vysvědčení za první půlrok školního roku 2021/2022 a dostalo tak potvrzení o svém snažení v oblasti vzdělávání.

Devět žáků získalo vyznamenání a může se tak těšit na zasloužený peněžitý bonus. Sedmdesát žáků prospělo a jeden žák nebyl klasifikován pro velkou absenci (eskorty). Můžeme tak konstatovat, že toto pololetí bylo úspěšné i přes složitou situaci kolem pandemie Covid-19. Druhý půlrok bude poté ve znamení příprav na závěrečné učňovské zkoušky, které čekají naše žáky v červnu.

Od příštího školního roku bude otevřen již jen jeden učební obor, a to náročnější tříletý „H“ obor „Truhlář“, který se stane nosným oborem pro ŠVS Všehrdy. Doplněn bude poté desetiměsíčním akreditovaným kurzem „Zámečník“.                                                                                                 

Náš dlouholetý učební obor a kurz „Práce ve stravování“ bude převeden do nově vzniklého školského vzdělávacího střediska ve Věznici Příbram.

Mgr. Libor Řezníček

 vedoucí ŠVS Všehrdy

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X