Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Všehrdy 21. května (VS ČR) V měsíci květnu byla ředitelem Věznice Všehrdy umožněna studentkám vysokých škol online praxe, formou Skype hovoru nebo formou zaslaných dotazníků.

Každým rokem zaměstnanci oddělení výkonu trestu, na základě žádostí studentů středních a vysokých škol, pomáhají s vykonáním povinné praxe, která je základem pro vypracování závěrečných prací studentů. Přijímaná opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 se dotkla i studentek vysokých škol, které si vybraly témata bakalářských prací spojených s výkonem trestu odnětí svobody u dospělých odsouzených či trestního opatření odnětí svobody u mladistvých odsouzených. Ředitel věznice přihlédl k tomu, že studentky již v minulosti, po dobu studia, naší věznici navštívily a prostředí věznice jim není cizí. V tomto čase agendu zajišťovala speciální pedagožka Mgr. Lucie Charvátová.

Studentky byly seznámeny s činnostmi odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu, s činností vychovatelů a sociálních pracovníků při práci s mladistvými odsouzenými a dospělými odsouzenými. Dále se specifiky práce na specializovaných odděleních oddělení výkonu trestu u odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek, dále o činnosti specializovaného oddělní pro odsouzené mladistvé ve výkonu trestního opatření s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením.

Jedním z témat byly i pracovní příležitosti a podmínky pro pracovní zařazení odsouzených a možnosti studia ve školském vzdělávacím středisku věznice, kde je možné získat po ukončení studia výuční list.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter