Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

 Všehrdy 21. prosince (VS ČR) Otevřením zrekonstruované kuchyně pro odsouzené  byla ukončena investiční akce, která ve Věznici Všehrdy započala 7.1.2020. Cílem této rekonstrukce bylo obnovení již zastaralého kuchyňského zařízení, včetně dosažení energetických úspor, zvýšení hygienických standardů a zejména zlepšení podmínek stravování vězněných osob. V průběhu realizace nás doprovázel nouzový stav a ani při uvedení do provozu tomu není jinak. 

Na akci „ Všehrdy-Reko Stravovacího provozu „ byla  Registrace akce vydána dne 15. 12. 2016.  Smlouva o dílo byla s dodavatelem uzavřena dne 29. 11. 2019. Předání a převzetí staveniště bylo uskutečněno dne 6. 1. 2020 a stavební práce byly zahájeny dne 7. 1. 2020.

Akce spočívala v celkové rekonstrukci stávajícího objektu č. 13 Kuchyně odsouzených, včetně dodávky a montáže kuchyňské technologie, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace stavby. Předmětem díla byla zejména realizace všech prací a dodávek prací hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby v rozsahu  projektové dokumentace, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu. Provedení předepsaných zkoušek a revizí a všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Součástí bylo i komplexní vyzkoušení veškeré technologie a sofistikovaného uzavřeného systému průmyslové televize. Další součásti akce byla dodávka  gastro zařízení, včetně montáží, na základě uzavřených smluv.

Vzhledem k velké náročnosti výstavby a nepředvídatelných objektivních překážek, vzniklých v důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s infekčním onemocněním COVID-19, byl prodloužen termín dokončení stavby.  Celková doba výstavby tedy činila 344 dní.

V současné době byla rekonstrukce po zdárném dokončení předána objednateli a závěrečná kontrolní prohlídka provedená Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR úspěšně proběhla dne 14.12.2020. Na jejím základě byl vydán kolaudační souhlas k užívání stavby. Zahájení provozu kuchyně odsouzených bylo započato 22.12.2020.

brv

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter