Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Dne 27.9.2016 navštívili Věznici Všehrdy, v rámci prevence kriminality, chovanci Dětského domova Mašťov, v doprovodu ředitele dětského domova Mgr. Zdeňka Šimka. Tři dívky a pět chlapců, starších patnácti let měli možnost vyslechnout kriminální příběh dvou odsouzených ze specializovaného oddělení pro osoby s poruchou chování v důsledku užívání návykových látek. Návštěvníci se tak dozvěděli, jak odsouzeným život ovlivnilo užívání návykových látek a následná distribuce mezi ostatní uživatele, kdy v té době byla rodina na vedlejší koleji. Poté odsouzení odpovídali na dotazy k jejich osobě, například jestli si mohou vybrat s kým budou ubytovaní na ložnici, jestli budou po výkonu trestu dále studovat . Dále se svěřenci dětského domova prostřednictvím speciální pedagožky oddělení výkonu trestu seznámili se způsobem výkonu trestního opatření u mladistvých odsouzených a způsobem výkonu trestu dospělých odsouzených. Seznámili se s právy a povinnostmi vězněných osob, s časovým rozvrhem dne pro odsouzené a také s možností výuky ve školském vzdělávacím středisku věznice. Byla promítnuta prezentace věznice na DVD včetně krátkého výkladu o zaměstnávání vězňů po dobu výkonu trestu. Zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže pro služební přípravu seznámil přítomné s činností příslušníků ve věznici, nastínil jaké jsou požadavky na uchazeče do služebního poměru a také na dobrovolníkovi předvedl příklad použití poutacích prvků. Na závěr návštěvy si za doprovodu speciální pedagožky, tiskové mluvčí věznice a inspektora dozorčí služby chovanci prohlédli ubytovnu odsouzených, prohlídkovou místnost, víceúčelové místnosti, oddělení kázeňských trestů, krizové oddělení a specializované oddělení pro mladistvé odsouzené s poruchou chování. Poslední dotazy byly zodpovězeny na vycházkovém dvoře, kde se návštěvníci dozvěděli, že odsouzení mají ze zákona nárok na jednu hodinu vycházky denně. Stejně tak bylo překvapením, že odsouzení nemají přístup k internetu.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X