Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Do výstupního oddílu jsou zařazovány odsouzené zpravidla 6 měsíců před plánovaným koncem výkonu trestu, nebo před možným podmíněným propuštěním. Přednost pak mají ty odsouzené, jejichž trest odnětí svobody byl delší než tři roky a které potřebují osvojit takové sociální a praktické návyky, jež jim usnadní soběstačný život mimo věznici. 

Kromě výchovných hledisek je výstupní oddíl zaměřen na upevnění vztahu odsouzené k blízkým osobám. Ve zvýšené míře je pozornost věnována rozvoji tzv. sebeobslužných aktivit, které mají přispět k posílení samostatnosti odsouzených. Patří mezi ně základní domácí práce, jako je vaření, úklid, praní, žehlení či šití. Dále jsou odsouzené seznamovány s aktuálními právními normami a změnami ve společnosti, každoročně jsou pak pro ně realizovány besedy s pracovníky úřadu práce, se sociálními kurátory, s podpůrnými organizacemi.  Pozornost je věnována také extramurálním aktivitám, v rámci kterých si odsouzené ženy vytváří a utužují pracovní návyky. Tyto aktivity mají často důležitý sociální aspekt pomoci. Odsouzené ženy se pravidelně zapojují do pomocných venkovních činností např. v sociálním centru či v nedaleké záchranné stanici.

Realizována jsou také opuštění věznice v doprovodu zaměstnance věznice, jejichž cílem je podpora praktického nácviku sociálních dovedností, nutných pro úspěšné začlenění zpět do civilního života.

Výstupní oddíl