Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Na výstupní oddíl jsou zařazovány odsouzené zpravidla 6 měsíců před plánovaným koncem výkonu trestu, nebo před podmíněným propuštěním. Přednost pak mají ty odsouzené, jejichž trest odnětí svobody byl delší než tři roky a které potřebují osvojit takové sociální a praktické návyky, jež jim usnadní soběstačný život mimo věznici. 

Kromě výchovných hledisek je výstupní oddíl zaměřen na upevnění vztahu odsouzené k blízkým osobám. Ve zvýšené míře je pozornost věnována rozvoji tzv. sebeobslužných aktivit, které mají přispět k posílení samostatnosti odsouzených. Patří mezi ně základní domácí práce, jako je vaření, úklid, praní, žehlení či šití. Dále jsou odsouzené seznamovány s aktuálními právními normami a změnami ve společnosti, každoročně jsou pak pro ně realizovány besedy s pracovníky Úřadu práce.

Výstupní oddíl