Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Osoby vstupující do areálu Věznice Světlá nad Sázavou jsou povinny dodržovat zásady pro vstup do střeženého objektu Věznice Světlá nad Sázavou. Osobám porušujícím uvedená pravidla nebude vstup do věznice umožněn.

Zpracování osobních údajů osob vstupujících do Věznice Světlá nad Sázavou

Informace o zpracování osobních údajů osob, které vstupují do objektů Vězeňské služby České republiky, naleznete zde.

Osoba vstupující do areálu Věznice Světlá nad Sázavou je povinna dodržovat tyto zásady

  • při vstupu do areálu věznice a při odchodu předložit ke kontrole občanský průkaz, případně jiný platný doklad, jednoznačně prokazující totožnost (pas, služební průkaz),
  • předkládat k prohlídce zavazadlo, případně strpět osobní prohlídku,
  • být po celou dobu pobytu v areálu věznice viditelně označena identifikačním štítkem,
  • v celém rozsahu věznice platí zákaz vnášení a konzumace alkoholických nápojů, drog a jiných omamných látek, předávání léků odsouzeným,
  • osobám pod vlivem alkoholu, případně jiných omamných látek, nebude vstup do areálu věznice umožněn,
  • do areálu věznice je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny, žíraviny, mobilní telefony a záznamová zařízení (video, audio, foto apod.),
  • je zakázáno navazovat nedovolený styk s vězněnými osobami,
  • osoba vstupující do areálu je povinna řídit se pokyny příslušníků a zaměstnanců VS ČR.

Osobám porušujícím výše uvedená pravidla se vstup neumožní. V případě, že dojde k porušení některého z pravidel uvedených výše po vstupu do věznice, bude další pobyt takovéto osoby ve věznici ihned ukončen. Tato pravidla se nevztahují na osoby, u nichž je jejich užití vyloučeno právními předpisy nebo vnitřními předpisy VS ČR.