Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Na oddíl pro mladistvé odsouzené jsou zařazeny ženy, které trestný čin spáchaly před hranicí plnoletosti a byly odsouzeny k výkonu trestního opatření odnětí svobody. 

Mladistvé odsouzené jsou, v průběhu výkonu trestního opatření, zařazeny do Programu Komunita 26. V rámci programu jsou vždy zohledňována specifika této skupiny odsouzených dané věkem, jako je nedostatečné vzdělání, žádné nebo minimální pracovní návyky, osobnostní nezralost a neukotvenost ve vztazích, emoční labilita, disharmonický rozvoj osobnosti. Program speciálního zacházení s mladistvými směřuje k získání sociálních dovedností, samostatnosti a odpovědnosti za vlastní budoucnost.

 

Mladistvé odsouzené si doplňují vzdělávání při školském vzdělávacím středisku věznice. Zde je s mladistvými pracováno také prostřednictvím Metody Feuersteinovo instrumentálního obohacování, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a rozvíjení schopnosti učit se. Metoda také cíleně ovlivňuje impulzivní jednání, které je ve vězeňské populaci jedním ze zásadních problémů. 

Mladistvé jsou odborným zacházením motivovány také k účasti na preventivně výchovných aktivitách, k budování a rozvoji zájmové oblasti.

 

Resocializační program „Je to tvůj život“

Program „Je to tvůj život“ je součástí programu Komunita 26. Zaměřuje se na mladistvé a odsouzené blízké věku mladistvých, s přihlédnutím k charakteru jejich trestné činnosti a k odlišnostem a zvláštnostem vycházejících ze specifik věku a genderu. S trestnou činností však program pracuje spíše nepřímo, skrze přetváření nefunkčních vzorců chování. Důraz je kladen na pozitivní cíle v budoucnosti, na pozitivní zkušenosti ze sociální interakce.

Oddíl pro mladistvé odsouzené