Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vážené studentky, vážení studenti, 
v případě, že byste se v rámci svojí disertační, bakalářské, diplomové či jiné práce (dále jen „závěrečná práce“) chtěli v praktické části zaměřit na Věznici Světlá nad Sázavou nebo byste chtěli absolvovat ve věznici praktickou stáž v rámci vašeho studijního oboru, věnujte pozornost následujícímu textu. 

Zpracování a poskytnutí údajů do vašich závěrečných prací či absolvování praktické stáže je časově i personálně velmi náročné. Prvotní je zabezpečit chod věznice a veškeré činnosti s tím související, proto nelze vyhovět každé zaslané žádosti.

Žádosti o spolupráci v rámci závěrečné práce

Žádost o spolupráci v rámci praktické části vaší závěrečné práce zašlete na e-mail e-podatelna@grvs.justice.cz s uvedením názvu věznice "Věznice Světlá nad Sázavou" ještě před schválením tématu práce na vámi studované škole tak, abychom mohli posoudit soulad tématu s praktickým fungováním věznice, časovou i personální náročnost a využitelnost následujících výstupů závěrečné práce v praxi. V žádosti konkrétně specifikujte požadavky na údaje, kterými byste se zabývali, a písemné materiály, které byste chtěli poskytnout. Současně uveďte, jakou formou bude praktická část zpracována – zda využijete formu dotazníkovou, u které je časová náročnost nejnižší a je tedy z naší strany preferována, či zda byste potřebovali věznici osobně navštívit a pohovořit se zaměstnanci či odsouzenými ženami. 

Dále věnujte pozornost webovým stránkám věznice a Vězeňské služby České republiky, na kterých je zveřejněno množství informací využitelných do praktické části (například statistika o počtu odsouzených osob či organizační struktura).

Žádosti o absolvování stáže

V případě, že byste chtěli absolvovat ve věznici praktickou stáž v rámci svého studijního oboru, zašlete žádost na e-mail e-podatelna@grvs.justice.cz s uvedením názvu věznice "Věznice Světlá nad Sázavou". V ní specifikujte obor studia, časovou náročnost a zaměření vaší stáže. Přednost bude dána zájemcům z oborů bezpečnostních studií a oborů zaměřených na výchovné, psychologické, terapeutické a sociální činnosti, které jsou ve věznici využívány.