Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZOVOU 1. listopadu (VS ČR) – Věznice Světlá nad Sázavou ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH, o.p.s. zahájila dnem 1. listopadu unikátní dvouletý projekt „Mámu potřebuji“. Jeho cílem je udržet pravidelný kontakt dětí ze sociálně slabých rodin a dětí umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech s jejich matkami, které se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody, a zachovat citové vazby. „Do projektu se zapojujeme, protože doposud není systémově uchopen pravidelný kontakt vězněných matek s jejich dětmi a rodinou. Právě nesystémové řešení vzájemných kontaktů a následné odcizení matek od dětí mohou způsobit narušování rodinných vazeb a rolí,“ uvedla Monika Myšičková, ředitelka věznice. Díky projektu se v reálných podmínkách bude ověřovat fungování inovačního systémového řešení této oblasti a poté, na základě reálných výsledků, vzejde návrh na zavedení nové služby „Posílení rodičovských kompetencí matek ve výkonu trestu odnětí svobody pro řešení potřeb dětí“ do praxe.

V současné době je kontakt dětí s matkami řešen převážně v rámci běžných návštěv, které jsou v délce 3 hodin měsíčně. Ze zkušeností však lze říci, že toto z hlediska dětí není vnímáno jako optimální – návštěvy probíhají společně s dalšími rodinami a děti často nedokáží udržet pozornost po celou dobu. Současně se při řešení vzájemných kontaktů potýká světelská věznice s tím, že je centrální ženskou věznicí a jsou v ní umístěny ženy ze všech koutů republiky. Rodiny tak často na cestě stráví více času, než trvá samotná návštěva, a na cestu každý měsíc nemají ani potřebné finanční prostředky. Pokud je dítě umístěno v dětském domově, nebo výchovném ústavu, realizaci návštěv zajišťují právě tyto instituce. Ty se však potýkají rovněž s několika komplikacemi, ať už z hlediska časového, finančního, dojezdové vzdálenosti či nedostatečných kapacit k doprovodu dětí do věznice. Jako alternativu k běžným návštěvám nabízí věznice možnost skype hovorů, které probíhají v pilotním režimu, avšak ani toto řešení není optimální. Mnohé rodiny, dětské domovy a výchovné ústavy totiž nedisponují potřebným vybavením. Tato všechna úskalí by pak měl projekt v následujícím období 2 let řešit.

Kontakt dětí s matkami bude v rámci projektu realizován ve 3 rovinách – skype hovory, asistované návštěvy a 2 dětské dny. Návštěvy budou probíhat v jiném režimu než doposud, a to nad rámec návštěv upravených zákonem a v místnostech zaměřených svým vybavením na děti. Délka návštěv bude časově uzpůsobena, avšak jaké časové rozmezí bude optimální, to ukáže až praxe. Z projektu bude možné hradit i náklady na dopravu či nákup potřebného vybavení. Během 2 let by mělo být do projektu postupně zapojeno až 200 vězněných matek.

Výběr matek, které projektem projdou, bude zcela v kompetenci věznice. Posuzovat se bude mimo jiné to, jaký trestný čin spáchala, zda o své děti před výkonem trestu pečovala a zda je s nimi v kontaktu. Jako prvotní je však potřeba zájem matek samotných.

Ohledně zapojení do projektu oslovila věznice všechny dětské domovy a výchovné ústavy napříč republikou. Zájem zapojit se má 56 těchto zařízení, 21 z nich pak 29. října přijelo do věznice, aby se seznámilo nejen s projektem, ale také s životem vězněných matek. Setkání se zúčastnili i zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina z OSPOD a odboru sociálních věcí a dále ministerstva práce a sociálních věcí z oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky, příjemcem dotace je VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

raj

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X