Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 16. září (VS ČR) – Věznice Světlá nad Sázavou, která je doposud jedinou ryze ženskou věznicí v České republice, oslavila ve čtvrtek 9. září dvacáté výročí svého založení. Slavnosti se zúčastnili generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal a náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc.

Z důvodu epidemiologické situace se slavnost konala s ročním zpožděním. Nesla se v duchu událostí, které jsou s věznicí spjaty, a to od počátku přestavby školy v přírodě v jednu z nejmodernějších věznic v České republice až po současnost, kdy se věznice rozrůstá o další budovu určenou pro výkon trestu žen. Úvodního slova se ujal generální ředitel vězeňské služby: „Jsem rád, že zde mohu s vámi být a oslavit dvacet let působení věznice ve Světlé nad Sázavou. Těší mě, jakým směrem se věznice ubírá. Vždy byla výjimečná ve své aktivitě, a to nejenom v práci s odsouzenými ženami, ale rovněž v péči o své zaměstnance. Vaší práce si nesmírně vážím a věřím, že budete i nadále pokračovat v budování dobrého jména věznice, potažmo celé vězeňské služby.“ V podobném duchu hovořil i náměstek ministryně spravedlnosti. Proslovy pak uzavřela ředitelka věznice Monika Myšičková: „Slov díků není nikdy dost. Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem organizacím, které s námi spolupracují. Ale především chci poděkovat zaměstnancům, protože kde by byla věznice, kdyby nebyl funkční tým zaměstnanců. Každý plníte ve věznici svoji roli, každá práce je důležitá pro správné fungování věznice, ať jste kuchařka, stavař či dozorce, všichni tvoříte skládanku funkčního systému, a za to vám všem ještě jednou ze srdce děkuji.“ Pozvání na slavnost přijali také zástupci partnerské slovenské věznice v Nitře Chrenové v čele s její ředitelkou Eleonórou Grófovou, bývalé ředitelky světelské věznice, zástupci zaměstnavatelů odsouzených žen, neziskových organizací, města Světlá nad Sázavou, státní sféry a ostatních bezpečnostních složek.

Oslavy dvacátého výročí byly spjaty s požehnáním nového čestného praporu věznice a s předáním ocenění v podobě medailí a plaket vězeňské služby zaměstnancům spolupracujících organizací a zaměstnancům věznice. Ty si převzali z rukou generálního ředitele vězeňské služby, náměstka ministryně spravedlnosti a ředitelky věznice za přítomnosti čestné jednotky příslušníků věznice, kteří během slavnostního aktu drželi čestnou stráž s  praporem a státní vlajkou České republiky. Slavnost hudebně doprovázel žesťový soubor Základní umělecké školy Světlá nad Sázavou pod vedením jejího ředitele Romana Kostince a program ozvláštnila vystoupení mažoretek Bella Junior z Domu dětí a mládeže a Střediska volného času v Chotěboři pod vedením trenérky Lenky Ondráčkové.  

Světelská věznice vznikla dnem 1. března 2000 v areálu bývalé školy v přírodě. Jako škola v přírodě areál sloužil do roku 1999. Poté zde měl být zřízen uprchlický tábor, to se však setkalo s negativní reakcí obyvatel města. Od tohoto úmyslu tak stát upustil a předal areál do užívání Vězeňské služby ČR. Záměrem bylo vybudovat moderní vězeňské zařízení pro odsouzené ženy. Ještě v roce 2000 prošlo několik budov částečnou rekonstrukcí a 6. listopadu 2000 zde byly ubytovány první ženy vykonávající trest v kategorii dozor. Aktuálně je Věznice Světlá nad Sázavou zařazena do kategorie věznic s ostrahou. Trest odnětí svobody zde vykonávají ženy zařazené do všech bezpečnostních kategorií, tedy v odděleních s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Kromě toho se zaměstnanci zaměřují i na práci se specifickými skupinami odsouzených žen – s trvale pracovně nezařaditelnými odsouzenými ženami, tzn. ženami invalidními či důchodového věku, a s mladistvými odsouzenými ženami. Specifikem světelské věznice je pak výkon trestu matek nezletilých dětí, který, ač se zpočátku setkal s nepochopením veřejnosti, kdy argumentovala tím, že dítě do vězení nepatří, za sebou zanechává kladné výsledky – recidivní chování matek se pohybuje v nízkých číslech a do výkonu trestu se opakovaně vrátilo pouze 15 % z nich. V současné době probíhá ve věznici výstavba nového ubytovacího objektu, který navýší celkovou ubytovací kapacitu pro ženy na téměř 1000 míst. Fungovat bude dle principu evropských vězeňských pravidel a zabezpečena bude nejmodernějšími technologiemi. Svým vybavením pak umožní nadále rozvíjet práci s odsouzenými ženami z hlediska terapeutických činností a zaměřit se i na ty ženy, které mají v anamnéze poruchy duševní, poruchy chování či závislost na alkoholu, omamných látkách a hráčství ve fázi patologické. Ubytovna bude zprovozněna v prvním pololetí roku 2022.

raj

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.