Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 23. října (VS ČR) – Věznice Světlá nad Sázavou pokračuje ve spolupráci se Stanicí Pavlov, o.p.s. Odsouzené ženy se i tento rok zapojily do důležitých sezónních činností na stanici pro handicapované živočichy a pomohly tak tomuto zařízení s přípravami na zimní období.

Odsouzené ženy z výstupních oddílů věznice středního a vysokého stupně zabezpečení a dále vybrané ženy ze standardních oddílů nízkého stupně zabezpečení, se i tento rok s chutí zapojily do pracovních činností související s chodem zařízení, pomáhaly s hrabáním listí, s přípravou krmiva, s čištěním karanténních prostor a dalšími potřebnými činnostmi.

Spokojenost nad odvedenou prací vyjádřil ředitel stanice Zbyšek Karafiát těmito slovy: „Chtěl bych Vám poděkovat za pomoc, mé kolegyně z návštěvy žen z věznice byly nadšené a nešetřily superlativy.“

Již tradiční spolupráce vyvrcholila realizací projektového dne, který byl v tomto zařízení opakovaně zorganizován v rámci čerpání prostředků z fondu Prevence kriminality. Je nejen důležitou extramurální aktivitou, ale rovněž odměnou za odvedenou činnost. Cílem této akce bylo přiblížit poslání a potřebnost organizace. Nedílnou součástí byl samotný edukativní faktor akce a celý den strávený v příjemném prostředí.

Stanice Pavlov o.p.s. se dlouhodobě zaměřuje na problematiku druhové ochrany, výzkum, ochranu ohrožených druhů sov či norka evropského, na aktivity týkající se ekologie, pozornost věnuje také výukovým programům pro školská vzdělávací zařízení.

Velké poděkování patří paní Zdeně Svitákové, která se ženám věnovala, jak v rámci samotných pomocných činností, tak v rámci projektového dne. Moc děkujeme a těšíme se na příští rok.

jov

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X