Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 5. dubna (VS ČR) – V minulém týdnu zaměstnanci Školského vzdělávacího střediska Věznice Světlá nad Sázavou připravili pro odborné zaměstnance oddělení výkonu vazby a trestu krátké seznámení s metodou Feuerstainova instrumentálního obohacování (FIE).

Metoda FIE je založena na zprostředkovaném učení, při kterém se rozvíjí schopnost komunikace, kooperace, vnímání a rozlišování emocí. Cílem je nejen rozvoj umění učit se, ale v nejširším slova smyslu i porozumění světu v nás a kolem nás.

Speciální pedagogové a psychologové měli možnost prohlédnout pracovní sešity, tzv. instrumenty, s nimiž se při výuce pracuje. Po krátkém úvodu do metody si vyzkoušeli práci s instrumentem Uspořádání bodů. Na chvíli se tak sami stali našimi žáky.

Instrumenty obsahují úkoly „papír – tužka“ a jsou rozčleněny do dvou úrovní. Verze Standard je určena pro věkovou kategorii od osmi let, přičemž horní věková hranice není stanovena. Úspěšně se s ní pracuje i s dospělou populací, a to jak pro podporu rozvoje kognitivních funkcí u zdravých jedinců, tak v případech kognitivní rehabilitace, např. po mozkových příhodách, při poúrazových stavech atd. Sada Basic je zacílena na věk od 4 let. Je vhodná ale i pro dospělé s nižší mentální úrovní vývoje nebo se specifickými problémy např. v oblasti zvládání a rozpoznávání emocí.

Mgr. Jana Koukalová, vedoucí ŠVS

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter