Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Od 1. října 2016 se Věznice Světlá nad Sázavou připojila k Projektu Křehká šance II, Komise pro podmíněné propuštění. Jedná se o projekt Probační a mediační služby České republiky, při kterém úzce spolupracuje s Vězeňskou službou ČR. Projekt Křehká šance II je určen odsouzeným ženám s problémovou životní situací (závislosti, nedostatečné sociální zázemí, dlouhodobá nezaměstnanost před výkonem trestu odnětí svobody, vysoká zadluženost,...), s opakovaným neúspěšným podáním žádosti o podmíněné propuštění během aktuálního výkonu trestu a dále těm, které chtějí žádat o podmíněné propuštění a spáchaly závažnou majetkovou trestnou činnost (zejména vůči fyzické osobě), závažnou násilnou trestnou činnost (úmyslnou i nedbalostní) a trestnou činnost proti rodině a dětem. Odsouzená žena, která bude zařazena do projektu Křehká šance II, se po shromáždění všech dostupných informací k její osobě zúčastní tzv. parolového slyšení před odbornou komisí. Komise působí v rámci dané věznice jako nezávislý subjekt, který formou slyšení projednává případ odsouzené a v jeho závěru vyhlásí doporučující, nebo nedoporučující stanovisko k podmíněnému propuštění. Komise nemá žádnou rozhodovací pravomoc, její kompetencí je odborně posoudit připravenost odsouzené na možnost podmíněného propuštění, ale soud může k jejím závěrům přihlédnout . Projekt se snaží nabízet odsouzeným ženám pomoc při přípravě na jejich podmíněné propuštění, ale vyžaduje od nich angažovanost, upřímně míněnou spolupráci a připravenost k řešení problémů, jež je čekají po propuštění na svobodu. Snaží se pomoci i obětem trestných činů a jejich rodinám. Základní myšlenkou Křehké šance je posoudit nejen minulost odsouzené a chování ve věznici, ale také možnosti jejího života po propuštění (návrat do práce, začlenění do rodiny, řešení závislostí, dluhů,...). Více se o projektu Křehká šance II dozvíte zde.

Mgr. Iva Bartošková, speciální pedagog

Sdílet článek

Facebook
Platforma X