Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 19. prosince (VS ČR) – Věznice Světlá nad Sázavou realizuje druhým rokem program VIT – Victim Impact Training Probační a mediační služby, který práci s trestnou činností rozšířil o nový úhel pohledu. V rámci něj jsou odsouzené ženy konfrontovány s následky spáchaného trestného činu z pohledu obětí tak, aby přijaly odpovědnost za svoje jednání a snížila se pravděpodobnost opakování tohoto nežádoucího jednání po propuštění z výkonu trestu. Do současné doby jej úspěšně ukončilo celkem 39 odsouzených žen.

Program probíhá formou skupinových sezení. Při nich odsouzené spolu s lektory systematicky pracují na příčinách svého selhání, řeší okolnosti spáchané trestné činnosti a snaží se nalézt empatie ve vztahu k potenciálním, ale i reálným obětem trestných činů. Poslední realizovaný běh byl ukončen 16. prosince, v rámci kterého 10 žen podstoupilo 13 sezení a získaly certifikát o absolvování.

Realizací programu VIT byla ve Věznici Světlá nad Sázavou rozšířena nabídka speciálně – výchovných aktivit programu zacházení. VIT vychází z konceptu restorativní justice, tedy z myšlenky, že pachatel se má aktivně podílet na odstranění následků způsobené škody a újmy. Hlavním záměrem je pak snížení recidivy a s ní spojená ochrana společnosti.

Vedení věznice program VIT vnímá jako úspěšný a obohacující nejen pro odsouzené ženy, ale i samotné lektory. I nadále tak bude mít podporu k jeho udržení v podmínkách penitenciární péče.

raj; Jolana Vorlová

Sdílet článek

Facebook
Twitter