Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 17. června (VS ČR) – Celkem 21 žen ve Věznici Světlá nad Sázavou složilo závěrečné zkoušky z dvouletých učebních oborů Provozní služby a Šití prádla a získalo výuční list.

Cesta k úspěšnému zakončení studia však pro ně, v porovnání s předchozími lety, byla o něco složitější. I výuku na školském vzdělávacím středisku totiž ovlivnila koronavirová pandemie. Letošní školní rok probíhala výuka v běžném režimu, jen za přijatých protipedemických opatření, protože školská zařízení, zřízená ministerstvem spravedlnosti, měla udělena výjimku. Jinak tomu však bylo na jaře loňského roku. To učitelé školského vzdělávacího střediska realizovali výuku distančně. Pro studující ženy to tak představovalo větší míru zodpovědnosti a osobní iniciativy. „Kromě toho se však dobrovolně zapojily do šití roušek. Toho se chopily s vervou, když viděly, kde všude roušky chybí, a ony mohou pomoci. Vnímaly to i jako určitou satisfakci vůči veřejnosti, kterou pácháním trestné činnosti ovlivnily,“ uvedla vedoucí školského vzdělávacího střediska Jana Koukalová.

Pandemie koronaviru zasáhla i do podoby závěrečných zkoušek. Ty se letos, v souladu s instrukcí ministra školství a rozhodnutím ředitele Středního odborného učiliště, uskutečnily v pozměněné podobě. Odsouzené ženy svoje znalosti a dovednosti prokazovaly pouze v rámci písemné a praktické části. Písemnou část absolvovaly elektronickou formou testů, jejichž zadání bylo náhodně generováno z takzvané databanky úkolů. Praktická část se odlišovala podle toho, jaký učební obor odsouzené ženy studovaly. V učebním oboru Šití prádla zhotovily výrobek – podpásovou zástěru s členícími prvky – podle předloženého zadání a v rámci Provozních služeb šily nákupní tašku a vařily kuřecí vývar s domácími nudlemi.  

Je běžné, že během studia jsou ženy z výkonu trestu propuštěny. Pak jim je umožněno dodělat si učební obor prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu a ve věznici složit závěrečné zkoušky. Toho i letos jedna ze studentek využila. Svoje studium úspěšně zakončila a věří, že získaný výuční list jí zvýší možnost pro uplatnění na trhu práce.

raj

Učební oborProspělo s vyznamenánímProspěloNeprospělo

Šití prádla

6

5

1

Provozní služby

10

-

-

 

Sdílet článek

Facebook
Twitter