Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 22. června (VS ČR) – Získáním výučního listu si v uplynulém týdnu svoje vzdělání doplnilo 14 odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou. Závěrečnou učňovskou zkoušku z dvouletého učebního oboru Provozní služby složily všechny, které k ní předstoupily. V 11 případech se jednalo o vyznamenání, další 3 prospěly. Mezi nimi byly i takové, které kvůli vzdělání přešly z jiné věznice, kde tato možnost není k dispozici. Světelské školské vzdělávací středisko je totiž jediné, které slouží pouze pro vzdělávání odsouzených žen.

Závěrečné zkoušky i letos probíhaly podle jednotného zadání platného pro všechny školy v České republice. Novinkou bylo zpracování písemné části elektronickou formou. Úkoly byly generovány z databanky úkolů připravené odborníky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. V této části zkoušek dosáhly ženy nejlepších výsledků. Elektronické zadání vyhovovalo nejen žákyním, ale i vyučujícím, kteří pozitivně hodnotili lepší přehlednost i čitelnost textů a zároveň anonymitu systému, kdy při opravování prací nevěděli, kdo je autorkou odpovědi. Při praktické části zkoušek ženy šily dvě utěrky s rozdílným zpracováním poutek, připravovaly dvě porce řízku s bramborem a pekly perník. Dle hodnocení žákyň byla nejtěžší částí zkoušek jejich ústní část, kterou prokazovaly znalosti z odborné terminologie studovaného oboru. Losovaly si z 25 otázek, přičemž každá otázka obsahovala podotázky z odborných předmětů přípravy pokrmů, šití a opravy prádla, úklidové práce a z oblasti svět práce. Na přípravu měly 15 minut a tentýž čas i na samotnou odpověď před zkušební komisí.

Při slavnostním předávání výučních listů zazněla nejen slova chvály, ale i poděkování. Předsedkyně zkušební komise Dagmar Marešová ze SPŠ a SOU Pelhřimov pozitivně hodnotila především odbornou úroveň ústní části zkoušek a popřála odsouzeným ženám hodně štěstí v jejich dalším životě. Vladimír Jirák, 1. zástupce ředitelky věznice, zmínil, že výuční list ženám může pomoci v rozšíření možností hledání zaměstnání po jejich propuštění z výkonu trestu, a vyjádřil přání, aby získané znalosti a dovednosti ženy po návratu do běžného života aktivně využily. Ředitel Středního odborného učiliště Josef Polcer poděkoval učitelskému sboru za jejich práci, bez které by odsouzené u zkoušek nedosáhly tak dobrých výsledků.

Jana Koukalová, vedoucí školského vzdělávacího střediska; raj

Sdílet článek

Facebook
Platforma X