Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Školské vzdělávací středisko (ŠVS) bylo ve Stráži pod Ralskem založeno v roce 2015 jako pracoviště SOU Praha. Od počátku poskytuje vzdělání především v oblasti strojírenské výroby. Nosným učebním oborem je Obráběč kovů, který doplňují kurzy zaměřené na výpočetní techniku a především na moderní technologie obrábění, technického návrhu a robotiky. 

ŠVS je vybaveno počítačovou učebnou s 3D tiskárnou, všechny třídy mají interaktivní tabule s multimediálním výstupem. Dílny, kde probíhá praktický výcvik, jsou vybaveny manuálními soustruhy a frézkami a další technikou pro obrábění kovů. Připravuje se rozšíření výuky na CNC stroje. 

V ŠVS se učí stejné předměty jako na běžných učilištích. Základními předměty jsou technologie výroby, strojírenská technologie, strojírenství, matematika, fyzika, technická dokumentace, výpočetní technika, ale také český jazyk, anglický jazyk, společenské vědy nebo ekonomika. 

ŠVS je zapojeno do projektu FIE (metody Feuersteinova instrumentálního obohacování), který pomáhá studentům zvládat studium a rozvíjet schopnosti učit se. Zatím je tato metoda aplikována s velkým úspěchem a do budoucna by mělo dojít k jejímu rozšíření tak, aby se do ní mohli zapojit všichni studenti školy. Metoda FIE je založena na zprostředkovaném učení, při kterém se rozvíjí schopnost komunikace, kooperace, vnímání a rozlišování emocí. Cílem je nejen rozvoj umění učit se, ale v nejširším slova smyslu i porozumění okolnímu světu jako celku. 

Pro studenty byla vybudována studovna se studentskou knihovnou, kde studenti najdou literaturu potřebnou ke studiu a případně klid na studium. Učební obor Obráběč kovů totiž patří mezi ty nejnáročnější. Vyžaduje nejen zručnost, ale i hluboké technické znalosti. Studenti, kteří se pravidelně na výuku nepřipravují, nemají šanci na zdárné dokončení studia. Proto se každý výuční list v tomto oboru velmi cení a dává odsouzeným po propuštění velkou šanci na získání dobrého pracovního zařazení.