Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Ve Věznici Stráž pod Ralskem je pro odsouzené, zařazené do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení,  zřízena  bezdrogová zóna od 1. 8. 2002. 

Na oddíle „standardní“ bezdrogové zóny (dále jen „BZ“) jsou ubytovaní odsouzení dle platných norem a nařízení. Prostory BZ jsou situovány odděleně od ostatních ubytovacích prostor. Nadstandardní vybavení dovoluje aplikaci režimu bez drog a realizaci diferencovaného výkonu trestu. 

V podmínkách zdejší věznice jsou do BZ zařazováni pouze ti odsouzení, kteří drogy nikdy nebrali, prošli úspěšnou léčbou, nebo jsou dostatečně motivováni k dobrovolné abstinenci a nechtějí být vystaveni tlaku k jejich užívání. Dobrovolně se podrobují orientačním testům, zjišťujícím přítomnost návykových látek. V BZ věznice probíhá standardní způsob odborného zacházení, bez terapeutického programu, kdy se odsouzený dobrovolně podřídí platnému řádu oddílu BZ, který má preventivní charakter. 

BZ má kapacitu 49 míst pro odsouzené muže umístěné ve věznici s ostrahou se středním stupněm zabezpečení. Tým pracovníků BZ tvoří dva vychovatelé společně se speciálním pedagogem, sociální pracovnicí, psychologem, případně vychovatelem-terapeutem či kaplanem. Odsouzení navštěvují zájmové, vzdělávací a speciálně výchovné aktivity, realizované nejen přímo v prostorách BZ, ale i mimo ni. Odsouzení mají také možnost využívat sportovní místnost ke cvičení.