Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Program zacházení slouží k dosažení účelu výkonu trestu a je dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. souhrnem konkrétních činností, kterých je odsouzený se povinen účastnit nebo které může vykonávat. 

Programy zacházení jsou zaměřeny na práci s identifikovanými riziky ve smyslu jejich snižování, podporu a rozvoj protektivních faktorů a trestnou činnost, za kterou jsou odsouzení aktuálně ve výkonu trestu. Zacházení s odsouzenými je realizováno ve dvou rovinách. V první je směřováno ke snižování jejich rizik, která by v budoucnu mohla vést k opakovanému selhání a návratu do výkonu trestu. Působení na odsouzené je cíleno na jejich rizika a kriminogenní potřeby, systematické a odborné, tak aby vedlo k snižování těchto rizik a kriminogenních potřeb. V druhé rovině je směřováno na práci s trestnou činností. Uvědomění si souvislostí jejího páchání a předcházení situací, ve kterých k tomu dochází. Jsou realizovány v rámci konkrétně zaměřených, strukturovaných penitenciárních programů.