Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Podmínky poskytování zdravotní péče

Zdravotní péče je Vězeňskou službou ČR poskytována v souladu se zákony upravujícími poskytování zdravotní péče, zejména zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění,  ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění závazných právních ustanovení je rozpracováno v nařízení generálního ředitele. 

Osoby ve výkonu vazby, nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence mají stejný přístup ke zdravotním službám za stejných podmínek jako ostatní pacienti, s několika málo výjimkami, které jsou stanoveny v zákoně o zdravotních službách - zejména volba poskytovatele zdravotních služeb. 

Vězněné osoby mají povinnost podrobovat se medicínsko-právním úkonům, jedná se například o vstupní prohlídku při nástupu do výkonu trestu.

Dále se podrobují v režimu zákona o specifických zdravotních službách pracovně lékařským prohlídkám před zařazením do práce.

Zasílání léků, či zdravotnických pomůcek

  • Léčivé přípravky nesmí být přineseny nebo zaslány s ohledem na předpisy upravující výkon trestu odnětí svobody.
  • Léky jsou odsouzeným zajišťovány Vězeňskou službou ČR na základě jejich předpisu nebo souhlasu lékaře.
  • V případě zdravotnických prostředků je v působnosti lékaře Vězeňské služby ČR rozhodnout o jejich potřebnosti. V případě schválení není jejich zajištění, například příbuznými, vyloučeno.