Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V neděli dne 18. října 2020 přivítala modlitebna libereckého sboru Církve bratrské netradiční hosty. Byli jimi paní Gabriela Kabátová, ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z. s., kaplan Věznice Stráž pod Ralskem Martin Škoda, kazatel Církve bratrské a dobrovolný duchovní ve věznici Rýnovice Jan Valeš a dva bývalí vězni, kteří promluvili o svých nelehkých začátcích pobytu na svobodě. Pravidelná bohoslužba, která vzhledem k přijatým opatřením tentokrát probíhala pouze online bez dalších účastníků, byla totiž věnována podpoře služby duchovních ve věznicích a projektu Metanoia II, který pomáhá propojovat náročnou službu odsouzeným s postpenitenciární péčí po jejich propuštění na svobodu.

Projekt jako takový vznikl v roce 2017 ve spolupráci Církve bratrské a Mezinárodního vězeňského společenství. O rok později obdržel autor projektu kaplan Martin Škoda cenu ministra spravedlnosti. Hlavním smyslem projektu je poskytovat pomoc vězňům ve výkonu trestu odnětí svobody i osobám propuštěným. Rovněž jejich rodinám a dětem. To vše s jediným cílem – pomoci napravit život lidí dotčených výkonem trestu tak, aby dokázali po svém propuštění začít žít nový, smysluplný život, na svobodě a bez recidivy páchání trestné činnosti. Projekt navazuje přímo na práci vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních, působících v českých věznicích. Tuto jejich službu prohlubuje a rozšiřuje o právě tolik potřebnou pomoc několik prvních měsíců po propuštění. Jeho podstata přitom vychází přímo z koncepce vězeňské služby. Je originální také v tom, že spojuje úsilí více subjektů, poskytujících intenzivní praktickou odbornou pomoc nejpotřebnějším lidem na okraji společnosti. Těm, kterým hrozí selhání, jež bez potřebné péče ústí znovu v kriminální činnost. Díky finančnímu zázemí projektu, poskytovanému právě libereckým sborem Církve bratrské a dalšími dobrovolnými dárci se podařilo od poloviny roku 2017 do dnešní doby poskytnout pomoc již více než dvěma stům propuštěných klientů a jejich rodinám. Celková poskytnutá částka činila více než 750 000 korun. Finanční a další pomoc přitom v drtivé většině případů nedostali klienti přímo, ale byly poskytnuty ve formě praktické pomoci. Tu za klienta přebírá tzv. „mentor“- dobrovolník, jenž také poskytuje zpětnou vazbu o jejím využití. Z prostředků projektu Metanoia II byla rovněž financována další pomoc odsouzeným a věznicím. V nedávné době bylo např. financováno zakoupení látky na výrobu tolik potřebných roušek, či ve spolupráci s Vězeňskou duchovenskou péčí z. s. jednorázové dobití kreditu odsouzeným na volání s blízkými v době opatření proti Covidu 19.

Součástí bohoslužby bylo i poděkování ředitelce Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriele Kabátové za pomoc Věznici Stráž pod Ralskem v době covidových opatření. Prostřednictvím kaplana Martina Škody přijala poděkování ředitele věznice plk. Mgr. Ladislava Blahníka a jako symbol této pomoci též „děkovnou roušku“, kterou zhotovili sami odsouzení.

Mgr. Bc. Martin Škoda – kaplan věznice

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.