Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

STRÁŽ POD RALSKEM 26. května 2023 (VS ČR) - Dne 25. května 2023 se ve Věznici Stráž pod Ralskem konalo slavnostní setkání u příležitosti oslavy 50. výročí založení věznice. Setkání se zúčastnila celá řada hostů z mnoha institucí a organizací, se kterými věznice dlouhodobě spolupracuje.

Slavnostního setkání se zúčastnil i generální ředitel VS ČR Simon Michailidis a jeho 1.náměstek Tomáš Hůlka. Pozvání přijala řada hostů, například předseda Okresního soudu v České Lípě, starosta města Stráž pod Ralskem, starostka města Česká Lípa, vedoucí Probační a mediační služby v České Lípě, ale také ředitel spřátelené slovenské věznice Hrčiarovce nad Parnou a ředitel polské věznice Zareba. Přítomni byli i kolegové z Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, ředitelé okolních věznic a regionální ředitelé a mnoho dalších hostů z řad spolupracujících organizací.

Ředitel věznice Ladislav Blahník seznámil při svém projevu přítomné s historií věznice, vyzdvihl dosavadní úspěchy a poděkoval všem za dlouhodobou vynikající spolupráci. Po něm se ujal slova i generální ředitel VS ČR, který v minulosti vykonával také funkci ředitele Věznice Stráž pod Ralskem. Následovalo předání ocenění některým z přítomných hostů a zaměstnanců věznice. Na závěr slavnostní části akce byla připravena modlitba za zaměstnance věznice, za jejich náročnou práci a slavnostní požehnání praporu věznice jako jejího stěžejního symbolu. Přímluvnou modlitbou posloužil pan Bronislav Matulík, člen řídícího výboru Ekumenické rady církví, kazatel a 1. místopředseda Rady Církve bratrské. Vlastní požehnání praporu věznice provedl jáhen římskokatolické církve Luděk Téra, člen Poradní komise ředitele věznice, zakladatel komunitního domu sv. Dismase, který dochází jako duchovní do naší věznice již od roku 2009. K vykonání tohoto slavnostního aktu byl pověřen biskupem litoměřické diecéze Jeho Excelencí Mons. Janem Baxantem. Celý tento slavnostní akt uvedl kaplan věznice Martin Škoda.

Pro hosty byla připravena speciální výstava, která mapovala postupný vývoj věznice a její historii. Část výstavy byla věnována také zaměstnávání vězněných osob a aktivitám odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Hosté si mohli také prohlédnout realistický model věznice a výrobky odsouzených.  Připravena byla i prohlídka výzbroje a výstroje příslušníků vězeňské služby České republiky spolu s prohlídkou služebních vozidel. Po slavnostní části akce následovala prohlídka nové střelnice a exkurze do věznice.

 

mkr

Sdílet článek

Facebook
Platforma X