Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Svátostná slavnost křtu bývá u věřícího člověka nerozlučně spojena s určitým prozřením a obrácením na cestu víry. Často bývá spojena i s velkým očekáváním, co toto rozhodnutí přinese nového do dalšího života. Oč větší událostí, spojenou s určitou odvahou, bývá takové rozhodnutí učiněné za zdmi věznice. 18. června se Zdeněk, jeden z odsouzených strážské věznice, rozhodl po delší katechetické přípravě vzít vážně slova Bible, kde se mimo jiné praví, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, že nepřestal člověka milovat, ani když člověk zhřešil a dokonce se proti Bohu postavil, a také, že skrze oběť Ježíše Krista může člověk přijmout odpuštění a vysvobození ze všech svých vin.

Co se děje ve tváři člověka, s nímž nemohu souhlasit. Nemohu ani schvalovat jeho dosavadní činy. Bez Boží pomoci nemám ani sílu ho strpět, natož mu odpustit. Dokážu v tom pomačkaném či znetvořeném obrazu vidět důstojnost, smysl budoucího života, cíl jeho snažení? Na tyto citlivé otázky se prostřednictvím svých fotografií snaží odpovědět excelentní fotograf, úžasný člověk, pan Profesor Jindřich Štreit. Právě v den křtu navštívil se svým fotoaparátem v doprovodu předsedy Vězeňské duchovenské péče z. s., Pavla Zvolánka naší věznici, aby připravovanou sbírku fotografií, nazvanou „Ze tmy ke světlu“ doplnil o další část snímků, tentokrát z prostředí naší věznice. Vernisáž celého díla se uskuteční již v srpnu letošního roku na Staroměstské radnici v Praze.

Díky péči pana ředitele naší věznice, jejího vedení a pomoci všech zúčastněných zaměstnanců, tak bude moci veřejnost prostřednictvím výstavy více nahlédnout citlivě pootevřenými dveřmi umění tváře těch, které život těžce a často bezvýchodně poznamenal. O to víc si pak musí vážit poctivé práce těch, kteří mají v každodenním údělu své činnosti chránit společnost a připravovat tyto lidi, často na samém okraji lidské společnosti, k návratu zpět k dalšímu životu na svobodě již bez následné recidivy.

Mgr. Bc. Martin Škoda – kaplan věznice

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.