Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Již téměř měsíc se naše republika potýká se situací, způsobenou onemocněním Covid - 19. Celá naše společnost byla postupně ovlivněna opatřeními, které nastaly v důsledku pandemie. Tento stav zasáhl záhy i do života českých věznic. Je s ním spojen velký počet restriktivních opatření, které doléhají bezprostředně jak na život zaměstnanců, tak i samotných vězňů a potažmo ovlivňují chod celé věznice.

 

Jednou z prvních reakcí na tuto situaci se stalo spontánní šití ochranných roušek, do kterých se velice aktivně mnohé věznice zapojily. Desítky odsouzených šijí nejen pro svoji vlastní potřebu tisíce těchto roušek, ale pamatují i na další potřebné, kterým se jich nedostává.

 

Nejinak tomu je i ve Věznici Stráž pod Ralskem, kde vězni šijí roušky, nejen pro vlastní potřebu a potřebu zaměstnanců věznice, ale část výrobků věnovali i dalším organizacím, např. Městskému úřadu ve Stráži pod Ralskem nebo Dětskému domovu v České Lípě. Vlastní zásoba látky na výrobu těchto roušek však zdaleka nestačila. Proto věznice přijala nabídku pomoci od Mezinárodního vězeňského společenství z. s., se kterým  již dlouhodobě spolupracuje v oblasti resocializace vězňů prostřednictvím programu „Vězňova cesta“. Právě Mezinárodní vězeňské společenství hned v prvních dnech na situaci zareagovalo a dodalo věznici prvních cca 210 m vhodné látky, kterou zakoupilo z poskytnutých darů a prostředků projektu Metanoia II, jehož autorem je kaplan Martin Škoda a věnovalo ji věznici k dispozici. Svojí pomoc zopakovala zmíněná organizace i v těchto dnech, když strážské věznici zakoupila a dovezla dalších cca 175 m látky. Vězni tak mohou pomáhat i dalším potřebným lidem v regionu. Jelikož své místo má v nynější situaci i důsledná hygiena. Mezinárodní vězeňské společenství, z. s., rovněž zakoupilo a darovalo jako další pomoc strážské věznici celkem 800 ks mýdel, které budou v těchto dnech předány odsouzeným. Na mimořádnou situaci zareagovala hned v prvních dnech také Vězeňská duchovenská péče, z. s., která zakoupila a darovala jednotlivým věznicím látky a další šicí materiál za 50.000,- Kč, jenž získala z vlastních prostředků, i z darů. Dalších 20.000,- Kč na nákup látek uvolnila v těchto dnech. Přímo strážské věznici pak poskytla ve spolupráci s kaplanem zdarma cca 100 metrů těchto látek. Navíc výkonný výbor této organizace nabídl cestou ředitelů věznic další mimořádnou pomoc pro práci odsouzenými v této době. Spočívá v nabídce pomoci při zklidňování situace ve věznicích a jejím cílem je umožnit vězňům telefonický kontakt s rodinou. Pro tento účel byla odsouhlasena částka 5.000,- Kč, která bude k dispozici na dobíjení kreditu u vězněných osob v závažných případech hodných zvláštního zřetele. Pomoc je již realizována cestou kaplanů a dobrovolníků prostřednictvím projektu Metanoia II. Další takovou pomocí je např. nákup poštovních známek a dopisních papírů pro komunikaci odsouzených s blízkými.

Vedení Věznice Stráž pod Ralskem tedy touto cestou děkuje všem dárcům za poskytnutou pomoc s tím, že si této pomoci neobyčejně váží, protože není samozřejmá a přichází ve chvíli, která je náročná pro celou společnost.

Martin Škoda

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.