Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Zdravotní středisko Věznice Rýnovice je zdravotním zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům VS ČR a občanským zaměstnancům, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, případně dalším osobám v rozsahu a dle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy s odchylkami vyplývající ze specifických podmínek zdravotní služby VS ČR. 

Při poskytování primární zdravotní péče, zásobování zdravotním materiálem a při plnění úkolů na úseku ochrany veřejného zdraví je zdravotní středisko odborně a metodicky řízeno odborem zdravotní služby Generálního ředitelství VS ČR. Z ekonomického hlediska je veškerá činnost řízená smluvními zdravotními pojišťovnami, ve spolupráci s ekonomickým oddělením naší věznice.Zdravotní středisko poskytuje a zabezpečuje primární zdravotní péči v rozsahu praktického lékaře a posudkového lékaře, v souladu s platnými právními normami. Odsouzení mohou využívat primární zdravotní péči v rozsahu praktického lékaře i stomatologa. Externě ve věznici působí oční lékař, krční, nosní, ušní lékař, neurolog, plicní lékař, kožní lékař a psychiatr U zdravotního střediska je zřízena lůžková část ošetřovny, disponující 20 lůžky pro odsouzené. Nemocniční péče je zajišťována v nemocnicích Vězeňské služby České republiky v Praze a Brně. Pokud léčebnou péči nelze zajistit v uvedených zařízeních, pak je realizována v nemocnicích civilního sektoru. Odborná vyšetření jsou u odsouzených prováděna v Nemocnici Jablonec nad Nisou, popř. Liberec nebo na smluvních pracovištích Vězeňské nemocnice v Praze a Brně. Pracovní doba zdravotního střediska ve věznici je pondělí až pátek od 6,30 do 15,00 hodin. Mimo pracovní dobu zajišťují zdravotní službu lékaři pohotovostní služby v Nemocnici v Jablonci nad Nisou nebo výjezd rychlé záchranné služby.

Zdravotní péče