Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V souvislosti s možnou skrytou kriminalitou v samotném vězeňském prostředí je třeba přijímat a realizovat taková opatření, která zabezpečí ochranu jak vězněných osob, tak zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Je nutné vytvořit podmínky pro diferencovaný výkon trestu odnětí svobod více kriminálně narušených odsouzených odděleně od méně narušených. Tento záměr jsme se rozhodli realizovat v praxi zřízením Oddílu se zesíleným technickým zabezpečením v naší věznici.

Cíl specializovaného oddílu

  • Důvodem ke zřízení Oddílu se zesíleným technickým zabezpečením (dále jen „OZSTZ“) je diferencovaný výkon trestu odnětí svobody pro vyčleněnou skupinu odsouzených, kteří v posledních pěti letech uprchli z vazby nebo z výkonu trestu, dále pro odsouzené, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání pro zvlášť závažný trestný čin spáchaný během výkonu vazby nebo výkonu trestu a odsouzené, u kterých to vyžadují výjimečné okolnosti, například hrozí-li z jejich strany vážné ohrožení bezpečnosti v případě úspěšného útěku, terorizování spoluodsouzených nebo vyhrožování personálu a jeho rodinám.
  • Začleněním OZSTZ do celkového systému výkonu trestu odnětí svobody ve věznici lze dosáhnout při zacházení s odsouzenými individuálního přístupu, respektujícího vhodné formy a potřeby působení na konkrétní skupinu odsouzených.
  • Z praktického pohledu technickým zabezpečením oddílu je minimalizována možnost útěku a zajištěna zvýšená ochrana zaměstnanců a ostatních odsouzených

OZSTZ má kapacitu 10 odsouzených, zařazených do věznice s ostrahou a je uspořádáno jako celový systém. Pro ubytování odsouzených je určeno 5 cel, každá cela pro 2 odsouzené. K příslušenství patří kulturní místnost, sprchy a vycházkový dvůr. Cely jsou zabezpečeny tak, že odsouzeným je  zamezen přístup k oknům a celovým dveřím. Tím je umožněno v případě potřeby zajistit takový způsob ochrany zaměstnanců, aby nemohlo dojít ke kontaktu ještě před přiložením donucovacích prostředků. Každá cela je vybavena postelemi, skříňkami pro uložení osobních věcí, stolkem, židličkami, umyvadlem a sociálním zařízením. 

K zabezpečení účelu OZSTZ jsou odsouzení po celou dobu uzamčeni v cele, vyjma aktivit, plnění programu zacházení a činností, které nelze v cele realizovat. Činnosti mimo celu se provádějí pouze v prostorách oddílu. Přímo v oddílu má pracoviště vychovatel a speciální pedagog, dochází psycholog, sociální pracovnice, lektor – instruktor a duchovní. Služba dozorců je zajišťována po celých 24 hodin. 
Vzhledem k důvodům zařazení jsou cíle programů odsouzených převážně zaměřeny na respektování norem upravující výkon trestu odnětí svobody, dodržování zásad slušného chování a učit se zvládat adekvátními způsoby zátěžové situace. Za tímto účelem se odsouzení učí dodržování a naplňování režimu dne, vhodného trávení volného času a další základní dovednosti, aby jejich začlenění do občanského života po propuštění bylo bezproblémové. Důraz kromě individuální práce je kladen také na skupinové ovlivňování formou pravidelných komunitních setkání, kde se řeší vztahové otázky kolektivu a provozní záležitosti. Tím se odsouzení učí základům komunikace, respektování názorů a práv druhých a v neposlední řadě i respektování zájmu celku nad zájem jednotlivce. 

Charakter OZSTZ nedává možnost zapojení odsouzených do akcí v rámci věznice. Proto odsouzení nejsou zařazováni do školského vzdělávací střediska a nejsou pracovně zařazeni. V otázce pracovního zařazení se dále jedná, hledají se možnosti i různých pracovních terapií pro neziskové organizace.

Oddíl se zesíleným technickým zabezpečením