Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Návštěvy jsou realizovány na základě plánovaného rozpisu pro všechny oddíly věznice. Vzhledem ke kapacitním možnostem jsou termíny návštěv pro jednotlivé oddíly pevně stanoveny. Odsouzení si napíší žádanky o návštěvu ve stanoveném termínu. Na žádanku uvedou jména a bydliště maximálně 4 blízkých osob, včetně nezletilých dětí. 

Po schválení žádanky odesílá vychovatel prostřednictvím korespondence odsouzeného povolenku k návštěvě. Teprve na jejím základě může být návštěva, při dodržení dalších stanovených pravidel, vpuštěna do věznice. Pokud účastníci návštěvy nedodržují pravidla uvedená v řádu VT, může být návštěva předčasně ukončena. V odůvodněných případech je návštěva realizována bez přímého kontaktu /s přepážkou/ za dohledu zaměstnance věznice. Veškerý kontakt je zde omezen na rozhovor pomocí telefonu.

Pravidla pro vstup do střežené části věznice

  • Vstup pouze na základě platného občanského průkazu, či jiného platného dokladu s fotkou
  • příslušník, který plní úkoly vězeňské stráže je oprávněn prohlížet zavazadla návštěvníků, které nesmí obsahovat nepovolené předměty – mobilní telefon, zbraň, alkohol, toxické látky, omamné a psychotropní látky, léky
  • Při důvodném podezření, že osoba pronáší nepovolenou věc, může příslušník provést osobní prohlídku
  • Do prostoru není povolen vstup osobám zjevně podnapilým, pod vlivem drog a osobám ozbrojeným, s mobilním telefonem či záznamovým zařízením

Návštěvy