Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

V březnu 2006 byla v souladu se stanovenými úkoly GŘ VS ČR zřízena Bezdrogová zóna pro odsouzené v oddělení se středním stupněm zabezpečení ve věznici s ostrahou. V tomto oddíle jsou ubytováni odsouzení, kteří nebyli a nejsou uživateli drog, ale i jedinci, kteří jsou vlivem drog nejvíce ohroženi, zejména odsouzení, kteří již měli zkušenost s drogou. Program zacházení dále zahrnuje následující oblasti :

Komunitní setkání odsouzených

Probíhá zpravidla 1x týdně. Tato společná setkání odsouzených se zaměstnanci BZ mají za účel vyhodnocení předchozího období, řešení aktuálních problémů, projednání připomínek všech zúčastněných, seznámení s programem na stávající období, s cílem vést odsouzené k aktivnímu podílu na dění v BZ.

Samoobslužné dovednosti

Odsouzení si upevňují návyky potřebné v každodenním životě. Osvojují si základní dovednosti v přípravě jednoduchých jídel a stolování. Perou si, žehlí a starají se o oblečení. Pod dohledem zaměstnanců BZ provádí i drobné údržbářské práce, včetně malování a výzdoby pokojů atd. Součástí je také vpravení odsouzených do základů etiky a společenského chování.

Sociálně právní poradenství

Spočívá v odborné pomoci odsouzenému – naučit jej řešit jeho sociální problémy adekvátním způsobem. V rámci poradenství jsou organizovány besedy se zástupci státních i nestátních institucí, se zaměřením na problematiku života po propuštění z výkonu trestu bez užívání drogy.

Poradenská a výchovná činnost

Je prováděna skupinovou i individuální formou se zaměřením na:

  • pomoc při řešení konkrétní situace a problému odsouzených,
  • prohloubení vztahu odsouzeného k rodině,
  • seznamování s aktuálními společenskými změnami,
  • seznamování se s právními předpisy potřebnými k vytváření a upevňování právního vědomí a respektování zákonů,
  • problematiku samostatného způsobu života po propuštění z VTOS, včetně praktického nácviku sociálních a komunikativních dovedností,
  • odsouzení jsou vedeni k angažovanosti, k získání reálného náhledu na život, k převzetí zodpovědnosti za sebe i za druhé, k postupnému získávání sebedůvěry, ke změně hodnotového žebříčku, k zvyšování tolerance organismu k psychické a fyzické zátěži.

Pracovní činnost

Odsouzení jsou vedeni k rozvíjení a upevňování základních pracovních návyků, a to jednak formou pracovního zařazení ve věznici, nebo formou jiných prací prospěšných pro věznici.

Zájmová činnost

Odsouzení se mohou věnovat sportovní, výtvarné nebo pracovní činnosti, s využitím vybavení umístěného přímo v BZ nebo v ostatních prostorech ve věznici vyhrazených pro zájmovou činnost.