Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Program Zastav se, zamysli se, změň se

 

Ve Věznici Příbram je od roku 2009 nepřetržitě realizován program „Zastav se, zamysli se, změň se“, zatím jej úspěšně absolvovalo téměř 200 zařazených odsouzených. Program realizovaly školené trenérky, které absolvovaly i následnou supervizi programu ve Stráži pod Ralskem. 

Program „Zastav se, zamysli se, změň se“ je projektem Transition Facility Twinning Projekt – ředitelství Probační a mediační služby ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, převzatého z Velké Británie, který byl zpracován na naše podmínky týmem pracovníků PMS ČR, pracovníky VS ČR a externím odborným pracovníkem. 

Cílem programu je motivace odsouzených pachatelů ve VTOS ke změně postojů a stylů myšlení, je prevencí opětovného odsouzení – recidivy trestné činnosti. Je vhodný především pro pachatele opakovaných trestných činů. Výlučností programu je přesah získaných dovedností do života na svobodě. 

Program je zaměřen na trénink sociálních dovedností a znalostí, rozvoj kritického myšlení, schopnost řešení problémů s dlouhodobější perspektivou, rozvoj sociálních kompetencí a komunikačních dovedností, učení sebeovládání, přijímání pravidel, předcházení pocitů frustrace a zklamání z neúspěšného zařazení do společnosti, posilování sebedůvěry a sociálních vazeb a také posilování pozitivních sociálních norem. Probíhá skupinovou formou (11 dvouhodinových setkání) a využívá metody modifikace chování, metody behaviorální terapie, nácvik pomocí autoinstrukcí, nácvik řešení problémů a kognitivní terapie.