Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Při zaměstnávání odsouzených se ve Věznici Příbram přihlíží k jejich pracovní kvalifikaci, zdravotnímu stavu a k pracovní poptávce v regionu. Odsouzení jsou zařazeni na vnitřních a vnějších pracovištích.V roce 2021 je ve věznici pracovně zařazeno cca 350 odsouzených. 

Odsouzení pracují především v rámci střediska provozovny hospodářské činnosti. Spolupracujeme s podnikatelskými subjekty např. Uzeniny Příbram, a.s., Komwag, a.s., BIOS, spol. s r.o.; Valeo s.r.o. a další. Odsouzení pracují převážně na pomocných pracovních pozicích. Ve střežené části věznice jsou zařazováni odsouzení, kteří nesplňují bezpečnostní kritéria pro opuštění věznice související s pracovním zařazením. Největším spolupracujícím podnikatelským subjektem uvnitř věznice jsou firmy WSM s.r.o. a OEPA Industrial s.r.o. 

Našim cílem je pracoviště potažmo zaměstnanost odsouzených ve věznici zvyšovat, ale jelikož se jedná o věznici typu věznice s ostrahou, lze především zaměstnávat odsouzené ve střežené části věznice. Nebráníme se  spolupráci s jakýmkoli podnikatelským subjektem, který nabídne pracovní program pro odsouzené uvnitř věznice např. kompletační práce.