Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 16. listopadu 2022 (VSČR) – Poradní komise, jejíž členy jmenoval na návrh ředitele věznice ministr spravedlnosti, zasedla ke svému pravidelnému jednání. Hlavními body programu byly informace o činnosti školského vzdělávacího střediska a problematika finančního zabezpečení nízkopříjmových vězněných osob v rámci výkonu trestu odnětí svobody.

Jednání dne 25. října 2022 řídila předsedkyně poradní komise PhDr. Mgr. Klára Vondrušková, která je vedoucí oddělení sociální prevence a kurately při MěÚ Příbram. Dále živě diskutovali nad tématy členové PhDr. Gabriela Hendlová – ředitelka poradenských služeb a vězeňských programů Rubikon centra, Hana Žáková – členka Senátu PČR, plk. Mgr. Roman Jakš - zástupce ředitele územního odboru PČR Příbram a Roman Tomaško – představitel zaměstnavatelů vězněných osob ve věznici. Přizvanými hosty komise byli 1. ZŘV, ZŘV, VOVT, VOVS, VOPaS, vedoucí učitel školského vzdělávacího střediska, sociální pracovnice VT.

Komise je zřízena především jako orgán, který kontroluje uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které mají napomáhat k dosažení účelu výkonu trestu a ochraně práv odsouzených. Členy poradní komise jsou odborníci, kteří působí v oblasti sociální práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování. 

  • V prvním bloku jednání byli účastníci seznámeni Mgr. Janem Marešem (vedoucím učitelem ŠVS) s historií (v letech 1982-1990) i současností Školského vzdělávacího střediska ve Věznici Příbram. Od školního roku 2022/2023 je v rámci střediska vyučován dvouletý učební obor Kuchař – číšník. Uchazeči musí splňovat kritéria pro přijetí, zejména zdravotní podmínky, potřebné pro získání zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství, částečně je sledován i charakter spáchané trestné činnosti a minulost uchazečů v případných jiných učebních oborech. Komise byla informována také o výhodách, které v rámci studia odsouzení získávají, např. stipendia.
  • Druhý blok zasedání byl zaměřen na téma finančního zabezpečení nízkopříjmových odsouzených, kteří nejsou zařazeni do práce, neodmítli bez závažného důvodu práci a neměli v období předchozího kalendářního měsíce jiný příjem, nejsou poživateli důchodové dávky nebo výsluhového příspěvku, těm poskytuje věznice v souladu s ustanovením § 16, odst. 8 zákona č.169/1999Sb. o výkonu trestu odnětí svobody jedenkrát za měsíc sociální kapesné ve výši 100,- Kč. Mjr. Mgr. Jan Boháček (VOVT) a sociální pracovnice Mgr. Monika Pokorná informovali o zabezpečování občanských průkazů a vyplácení nákladů spojených s cestovným, ubytováním a stravou pro odsouzené před koncem výkonu trestu.
  • PhDr. Gabriela Hendlová se vyjádřila k problematice exekucí u odsouzených důchodců. Od 1. ledna 2022 na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 317/2017 a soudů nižších stupňů mohou být exekučně zabavovány veškeré příchozí platby odsouzených. U zadlužených lidí ve výkonu trestu tak dochází v mnoha případech k situaci, kdy je jim exekučně zabavován veškerý jejich příjem. Z odůvodnění soudů vyplývá, že vězněné osoby mají zajištěny veškeré své základní potřeby, a proto není nutné, aby jim byla část peněz ponechána.

 Na základě probírané problematiky se poradní komise shodla na znění doporučení:

  • Z důvodu dlouhodobého nárůstu cen upozornit na potřebu navýšení částky sociálního kapesného pro odsouzené bez příjmů, která je po dlouhou dobu neměnná nebo zajistit odsouzeným dostatečné množství hygienických pomůcek.
  • Pokusit se iniciovat změnu legislativy, týkající se exekucí u odsouzených důchodců tak, aby nebylo možné provádět exekuce na celou obdrženou částku a odsouzeným zbyly finanční prostředky na nákup alespoň základních hygienických potřeb.

 Členům komise za účast a snahu podílet se na naplňování účelu výkonu trestu smysluplnou prací poděkoval 1. zástupce ředitele věznice plk. Mgr. Petr Tylš, LL. M.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.