Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 22. listopadu 2022 (VS ČR) – V průběhu roku 2022 Věznice Příbram výrazným způsobem prohloubila kooperaci s obecně prospěšnou společností VOLONTÉ CZECH, o.p.s. Základními okruhy nastavené spolupráce jsou oblasti dluhového poradenství a vzdělávání ve formě rekvalifikačních kurzů určené osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se o komplexní procesy s cílovou skupinou, které mapují a postupně řeší jejich finanční (dluhovou) situaci na straně jedné a rozvíjejí pracovní dovednosti k uplatněním na trhu práce na straně druhé tak, aby byli odsouzení po propuštění schopni žít řádný a přiměřeně soběstačný život.

Po delší době, kdy byly vnitřní prostory věznice z důvodu protiepidemických opatření v předcházejících dvou letech prakticky pro návštěvy pomáhajících organizací téměř uzavřeny, bylo možné zrealizovat osobní setkání odborníků na dluhové poradenství z o.p.s. Volonté s vězněnými osobami. O možnost řešit svou finanční problematiku byl mezi odsouzenými velký zájem. Mentor společně s odsouzenými při individuálních sezeních mapoval jejich dluhy a v případě, že byl odsouzený ve výkonu trestu zaměstnán, často realizoval insolvenci s cílem postupného oddlužení. U osob, které na oddlužení nedosáhnou, bývá přistoupeno k žádostem na stanovení splátkových kalendářů s věřiteli.

Další významnou oblastí, která se podařila zrealizovat, bylo uskutečnění 16-ti běhů rekvalifikačních kurzů. Byly uskutečněny rekvalifikační kurzy technického směru:

  • Obsluha a práce s motorovou pilou a s křovinořezem;
  • Manipulace s vysokozdvižným vozíkem;
  • Zaškolený pracovník – svářeč.

Průběh kurzů byl obdobný. První část vždy byla věnována teorii k předmětnému kurzu a bezpečnosti práce, kdy byly zpravidla využity prostory školského vzdělávacího střediska. Následovalo samozřejmě také získání praktických dovedností. Při práci s motorovou pilou a křovinořezem byly prořezány náletové a nebezpečné dřeviny, vysekána tráva a stařina okolo oplocení areálu věznice. Při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem a sváření byly využity prostory v pracovní zóně. K pojížďkám a přesunům nákladů venkovní odkládací plochy a při sváření prostory zámečnické dílny. Každý kurz byl zakončen písemným testem z odborných znalostí a praktickou zkouškou z ovládání příslušného stroje či nářadí.

Rekvalifikační kurzy technického směru jsme doplnili o Kurz první pomoci.

Kurz první pomoci má zajistit odborné znalosti a schopnost pohotového jednání při náhlých situacích, vyžadující poskytnutí první pomoci jak na oddíle odsouzených, tak na pracovišti. Prvního běhu kurzu se zúčastnili cíleně vybraní zástupci z řad odsouzených. Teorii doplňovala praktická ukázka a zkoušky praktických dovedností.

K dnešnímu dni získalo osvědčení o rekvalifikaci v jednom či několika kurzů 111 odsouzených. Slavnostní předání osvědčení připravila garantka spolupráce s neziskovými organizacemi sociální pracovnice Mgr. Jitka Brychtová. Předávání se ujmuli zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu komisař npor. David Hnida, DiS. a vedoucí učitel školského vzdělávacího střediska Mgr. Jan Mareš. Při slavnostní promluvě připomněli úspěšným frekventantům kurzu, aby využili právě nabité dovednosti k lepšímu uplatnění na trhu práce po propuštění a prací byli prospěšní nejen sobě, ale i ostatním tak, aby naplnili motto Volonté Czech, o.p.s. "Hledáme cestu k novým začátkům".      

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.