Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 12. října 2022 (VS ČR) - Společný projekt Vězeňské služby ČR a Policie ČR zaměřený na drogovou prevenci, který se realizoval v minulém školním roce svou pilotní částí na Příbramsku, byl vyhodnocen jako úspěšný a potřebný. Na základě kladných ohlasů, a právě potřebnosti působit na cílovou skupinu, v tomto případě na žáky 8. a 9. tříd základních škol, je plánováno jeho rozšíření do dalších částí Středočeského kraje.

Jednání o rozšíření do dalších částí kraje ve Věznici Příbram se účastnili ředitelé Územních odborů Policie ČR z Rakovníka, Nymburka, Kladna a Příbrami. Vězeňskou službu zastupovali ředitelé věznic - Oráčov, Vinařice, Jiřice a Příbram.

V rámci prezentací ze strany příbramských policistů a pracovníků příbramské věznice, kteří se podíleli na projektu v jeho dosavadní části, byla představena společná a netradiční forma prevence kriminality spočívající v kombinaci následujícího výčtu aktivit:

 

  • Přednášková činnost specialistů Policie ČR a Vězeňské služby, kteří cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd seznámí s druhy omamných a psychotropních látek objevujících se na Příbramsku, jejich možné mutace, se způsoby a aktuálními trendy nabízení těchto látek tzv. prvouživatelům, dále varují před riziky spojenými s nabízením, experimentováním či zneužíváním drog, informují o vztahu zneužívání drog k dalším druhům kriminality, o trestně-právních následcích a trestně-právní odpovědnosti, která vzniká 15. rokem života.
  • V rámci druhé přednášky se děti dozví o režimu ve věznicích, jaký je účel výkonu trestu, ale také, že se někteří lidé pokouší v balíčcích pašovat drogy za zdi věznic.
  • Zapojení vybraných odsouzených k sepsání dopisu, jehož obsahem je popsání jejich životní cesty vedoucí přes drogy až k výkonu trestu odnětí svobody, tato činnost souvisí s jejich procesem resocializace. Součástí dopisu je i zaujetí postoje odsouzeného ke spáchaným skutkům a možné „poselství“ pro čtenáře, včetně důležitosti osobní svobody,
  • Začlenění preventivního programu do hodin výchovy k občanství, kde děti s dopisy od odsouzených pracují. Jde o to, ukázat jim nejzazší dopad zneužívání drog, poučení se z chyb jiných,
  • Aktivní zapojení žáků ve formě vypracování otázek na odsouzeného, pracovníky policie nebo věznice.
  • Zodpovězení dotazů odsouzeným prostřednictvím předtočeného videa. Jedná se o bezpečné kontaktování cílové skupiny se skutečnými osobami, které byly odsouzeny za drogovou kriminalitu. 
    V rámci projektu je respektována ochrana osobních údajů a zachována anonymita.
  • Umožnění prohlídky vězeňského zařízení žákům zapojených do projektu.

 

Ředitel Věznice Příbram plk. Petr Červený v úvodu i závěru setkání zdůraznil, že vedení obou ozbrojených sborů vidí ve společném projektu policie i vězeňské služby velký potenciál v boji se závislostmi na návykových látkách, které bohužel začínají již u dětí staršího školního věku. Přislíbil zároveň participujícím složkám pomoc ze strany Věznice Příbram při zahájení projektu v jejich regionech tak, aby bylo dosaženo sledovaného účelu.

Ředitel Územního odboru Policie Příbram poděkoval za zdárné zvládnutí dosavadního projektu svým kolegům z řad příslušníků policie i zaměstnancům Věznice Příbram. Zároveň uvedl, že jedním ze zajímavých prvků v rámci projektu byla i skutečnost, že byly dětem poskytnuty i dopisy od odsouzených žen z Věznice Světlá nad Sázavou, která se tak stala další organizační jednotkou VS ČR, která se do projektu zapojila. Tím, že děti obdržely i životní příběhy vězněných žen, byla otevřena otázka závislostí a trestné činnosti nejen u mužů (chlapců), ale i žen (dívek). Tento element projekt významně rozšířil.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.