Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 22. února (VS ČR) Získávání nového personálu do služebního či pracovního poměru je v současné době velmi náročné, a proto je oblasti recruitmentu věnována velká pozornost. Příbramská věznice i přes standardní postupy zacílila svůj nábor také na mladou, středoškolské studium dokončující, generaci. Cíleno je především na ty co se rozhodují kam po studiu a projevují zájem o možnost vstoupit do ozbrojených složek České republiky, zvláště pak k Vězeňské službě České republiky.

V měsících leden a únor jsme nově zahájili spolupráci v oblasti osvěty a náboru s některými středními školami v Příbrami a jejím blízkém okolí. 

První návštěva proběhla na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Dubno, kde je otevřen maturitní obor Bezpečnostně právní činnost. Studenti tohoto oboru jsou po celou dobu studia připravování pro výkon povolání v bezpečnostních i ozbrojených složkách, tedy pro profese např. policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži. Právě tito studenti po splnění dalších zákonných náležitostí (např. věk, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost aj.) jsou dobře připraveni pro práci v naší věznici.  

Dalšími školami, které souhlasily se spoluprací v oblasti náboru jsou Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice, Střední odborné učiliště Hluboš a Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram. I absolventi maturitních oborů těchto škol po splnění zákonných podmínek a absolvování studia v rámci nástupních kurzů realizovaných Akademií VS ČR najdou v náročném prostředí věznice uplatnění. 

Výše uvedené školy byly ke spolupráci vybrány zcela záměrně, a to z důvodu, že právě jejich absolventi tvořili v posledních letech největší skupinu zájemců o služební poměr v příbramské věznici.

Náborová činnost měla dvě nosné části. 

První tvořila teorie, kdy studenti shlédli krátké informační video o příbramské věznici. Následovala prezentace zaměřená na kritéria přijetí uchazeče do služebního poměru, informace o vězeňské službě a vše s tím spojené. Přítomní příslušníci vězeňské stráže a dozorčí služby odpovídali na dotazy studentů z oblasti jejich služebních činností. Pro ukázku konkrétního výkonu služby bylo prezentováno video z cvičného zákroku příslušníků při eskortě nebezpečné osoby a umožněno prohlédnout si zajištěné nepovolené předměty vězněných osob. Za dohledu příslušníků měli možnost studenti si vyzkoušet přiložení donucovacích prostředků. 

Druhá část návštěvy byla zaměřena na ověření fyzické zdatnosti případných zájemců o službu v našem sboru. Studenti dostali možnost vyzkoušet si, co vše musí potencionální uchazeči do služebního poměru ve VS ČR absolvovat v rámci fyzických testů. Tomu, kdo splnil požadovaná kritéria, byl předán certifikát o absolvování fyzických testů s platností jednoho roku. Pokud tato osoba projeví zájem o práci ve Věznici Příbram, bude k platnému certifikátu při přijímacím řízení přihlédnuto.

Možnost přednášek o VS ČR s cílem získávání nových pracovníků a „přijímaček nanečisto“ nabízíme i dalším středním školám. V případě zájmu o spolupráci v této oblasti kontaktujte naše personální oddělení na telefonním čísle - 318 656 322.

 

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.