Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 22. června (VSČR) – Dne 21. června proběhlo jednání poradní komise ředitele věznice plk. PhDr. Petra Červeného, LL.M.. Předsedkyně komise PhDr. Bc. Klára Vondrušková řídila jednání, ve kterém byl program zaměřen prioritně na aktuální situaci ve věznici a na pracovištích v souvislosti s nemocí COVID-19.

K této problematice byla projednána přijatá opatření k ochraně odsouzených a zaměstnanců věznice, včetně možnosti očkování. Dále přizvaní zaměstnanci věznice hovořili o dodržování práv vězněných osob a plnění programu zacházení v této nelehké době. Čas byl věnován i psychické pohodě a možnosti sociálního kontaktu odsouzených se svými rodinami. Přijatá opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 ve věznici a na pracovištích byla ze strany věznice zhodnocena jako funkční.

Úlohou komise je kontrola dodržování principů sloužících k dosažení účelu trestu odnětí svobody a k ochraně práv odsouzených. Základním úkolem komise je, na základě podnětů a potřeb, navrhovat doporučení a opatření řediteli věznice, která budou reagovat na aktuální situaci ve věznici a dále vytvářet a určovat dlouhodobé cíle, které povedou ke sjednocení podmínek výkonu trestu odnětí svobody.

Členové komise byli vybráni z řad odborné veřejnosti. Zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří se mohou spolupodílet na naplňování účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného do společnosti nebo na zajištění jeho léčby. Z důvodu zajištění transparentnosti působení komise nemůže být jejím členem zaměstnanec Vězeňské služby.

 

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.