Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 07. listopadu (VSČR) – Na 6. listopadu bylo svoláno jednání poradní komise ředitele věznice PhDr. Petra Červeného, LL.M.. Účastníci byli seznámeni s personálními změnami v poradní komisi. Předsedkyně komise PhDr. Bc. Klára Vondrušková řídila jednání, ve kterém byl program zaměřen prioritně na zaměstnávání odsouzených v rámci penitenciární péče – jeho výhody a limity. Pozvání na jednání přijal starosta města Příbrami Mgr. Jan Konvalinka, který ocenil poskytnuté informace o výkonu trestu odnětí svobody a možnostech zaměstnávání odsouzených. Nadále bude jednáno o možnostech pracovního zařazení odsouzených pro potřeby města Příbrami.

 

Komise slouží jako vnější prvek kontroly dodržování principů sloužících k dosažení účelu trestu odnětí svobody a k ochraně práv obviněných a odsouzených. Základním úkolem komise je, na základě podnětů a potřeb, navrhovat doporučení a opatření řediteli věznice, která budou reagovat na aktuální situaci ve věznici a dále vytvářet a určovat dlouhodobé cíle, které povedou ke sjednocení podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

 

Členové komise se vybírají z řad odborné veřejnosti. Členové zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří se mohou spolupodílet na naplňování účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného po výkonu trestu do společnosti nebo na zajištění jeho léčby. Členem komise nemůže být zaměstnanec Vězeňské služby.

Fotogalerie

Sdílet článek

Facebook
Twitter

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.