Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 13. prosince (VS ČR) – Adventnímu a vánočnímu období je ve Věznici Příbram tradičně věnována velká pozornost, a to jak ze strany zaměstnanců, tak i vězněných osob. Předvánoční doba se promítá do některých činností a programu Školského vzdělávacího střediska i chodu celé věznice.

V následujícím článku Vám představíme některé z chystaných či již uskutečněných akcí.

Již o první adventní neděli se uskutečnilo setkání vězněných otců se svými dětmi a blízkými netradiční formou, a to pod názvem „Návštěva trošku jinak aneb z pohádky do pohádky“. Více o této akci v článku ze dne 5. prosince.

Dnes se příbramském vězeňském školském vzdělávacím středisku souběžně uskutečnily akce dvě. První, novou a významnou, akcí bylo předávání vánočních balíčků. Tyto balíčky věnoval a všem žákům končících ročníků oboru kuchař - číšník Vězeňská duchovenská péče spolu s Nadací ČEZ. Balíčky předávala kaplanka věznice za přítomnosti zástupců vedení věznice, oddělení výkonu trestu a pedagogického sboru ŠVS.  

Druhou, již tradiční akcí bylo Vánoční pečení. Finanční příspěvek na tuto akci poskytlo SOU VS ČR. Během praktické výuky si žáci druhého ročníku vyzkoušeli postupy výroby různých druhů vánočního cukroví, včetně upletení a upečení vánočky.     

Dalšími chystanými akcemi ve věznici v následujících dnech budou vánoční koncerty hudebního tělesa složeného z odsouzených, mše v kapli, vánoční sportovní turnaje a posezení se zamyšlením se nad sebou samým, ale i se vzpomínkou na své blízké. V tento sváteční čas je nad rámec stanoveného vnitřního řádu povoleno vězněným osobám si drobně vyzdobit cely a ložnice např. papírovou hvězdičkou či betlémem. Pro podpoření klidné atmosféry je ve věznici ve venkovním prostranství nasvícen vánoční strom.

Ke štědrovečerní večeři dostanou odsouzení bramborový salát a pečené filé a dále malý balíček s několika sladkostmi. V průběhu vánočních svátků i oslav nadcházejícího roku je ze strany personálu věnována vězněným osobám potřebná péče. Cílem všech aktivit a činností je přispět ke klidnému prožití adventního a vánočního času. Předejít případné tenzi z odloučení od rodin a svých blízkých, která by se mohla objevit nejen u odsouzených zařazených v ŠVS, ale také u ostatních.

Závěrem bychom při příležitosti adventu rádi poděkovali všem, kteří se na chodu Věznice Příbram podílí. Především našim zaměstnancům a příslušníkům, kteří vykonávají těžkou, někdy i nepříjemnou a vysilující práci, přesto ve vysokém kreditu. Poděkování patří dozorcům, odborným zaměstnancům, vězeňské stráži, pracovníkům oddělení personálního, správního, ekonomického, logistiky, zdravotního, informatiky, zaměstnávání vězněných osob, školského střediska a dalším.

Zároveň děkujeme všem spolupracujícím subjektům v regionu a těšíme se na podporu a spolupráci i v dalším roce existence věznice, již sedmdesátém prvním.

 

Foto: Jakub Pečenka a Věznice Příbram

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.