Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

PŘÍBRAM 18. června 2023 (VS ČR) – Věznice Příbram průběžně slaví v letošním roce 70 let své existence. Dne 10. června se při této příležitosti významného jubilea otevřely brány věznice pro členy rodin a blízkých osob příslušníků a zaměstnanců. Ti tak mohli nechat nahlédnout své nejbližší do prostor běžně nepřístupných a ukázat jim část ze své nelehké, ale pro společnost žádoucí a odpovědné práce.

Brány věznice byly pro členy rodin otevřeny v sobotu 10. června od 10 do 17 hodin. Při příchodu se musel každý zájemce o návštěvu pracoviště prokázat platným dokladem a oprávněností vstupu. Oprávněnost byla spařována v tom, že ve věznici pracuje můj táta či máma, manžel, manželka či druh, syn nebo dcera či osoba jinak velmi blízká. Je více než zřejmé, že vstupující osoby byly ke vstupu již předem nahlášené a schválené ředitelem věznice tak, jak to stanovují vnitřní normy.   

Po průchodu prvotní kontrolou a převzetí orientačního plánku vyrazili návštěvníci dle svého zájmu si prohlédnout zpřístupněné prostory tzv. nestřežené části věznice a připravené ukázky. 

Byla připravena dětská zóna s možností tvoření, kdy děti za výrobek obdrželi upomínkový předmět vyrobený vězněnými osobami a drobnou hru či hračku. Dále byly připraveny ukázky výzbroje a výstroje, kdy byl zájemcům poskytnut odborným a poutavým způsobem výklad k jednotlivým zbraním, prostředkům využívaným k zajištění pořádku a bezpečnosti nebo zabaveným nepovoleným věcem, které jsou vězněné osoby schopny vyrobit. Na nádvoří byla vystavena vozidla, která vězeňská služba využívá k přepravě vězněných osob a návštěvníci tak mohli usednout např. do eskortního autobusu či vozidla určeného k přepravě osob do zdravotnických zařízení nebo soudu. V průběhu dne se opakovaly ukázky výcviku služebních psů, s přítomností členů zásahové jednotky a zapojením odvážlivců z řad příchozích. 

Osobám starších 15 ti let a s platným dokladem totožnosti byla, po řádné kontrole vstupujících osob do střežené části v prostorech tomu určených, umožněna komentovaná prohlídka střežené části věznice. Na počátku prohlídky byly představeny bezpečnostní prvky při vstupu a průjezdu do vnitřních částí věznice, prohlídková trasa proběhla přes vycházkové dvory, budovu oddělení výkonu kázeňských trestů s celami určenými k výkonu trestu i bezpečnostního charakteru, návštěvní a prohlídkové místnosti, sportoviště pro vězněné osoby a venkovní obhlídku budov sloužících k ubytování vězněných osob a obslužnosti zařízení (kuchyně, zdravotní středisko, sklady, dílny, školské vzdělávací středisko aj.). V průběhu prohlídky se snažili průvodci poskytnout pokud možno ucelený pohled na věznici a problematiku výkonu trestu. 

Po opuštění střežené části rodinní příslušníci mohli pokračovat v dalším programu a třeba se i občerstvit ve stánku s nápoji a drobnými pochutinami. 

Vedení věznice i  samotní zaměstnanci a příslušníci hodnotí akci jako velmi zdařilou. O tom svědčila i zpětná vazba od samotných členů rodin, kteří byli rádi, že spatřili prostředí, kde pracují jejich blízcí. Do věznice na tento "Den otevřených dveří" dorazilo celkem 225 osob. Někteří z nich sdělovali, že neměli doposud představu jakou zátěží může vězeňské prostředí na jejich blízké působit.

 

Sdílet článek

Facebook
Platforma X

Další aktuality v kategorii

Žádné aktuality nenalezeny.