Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Oráčov navázala spolupráci s obecně prospěšnou společností ROMODROM již v roce 2006 v rámci terénního vězeňského programu. Pracovníci společnosti od té doby pravidelně navštěvují odsouzené ve věznici.

Cílem vězeňského programu je pomoci odsouzeným a jejich rodinám při přechodu odsouzených z věznice do běžného života. Pracovníci chtějí dosáhnout toho, aby byl odsouzený i jeho rodina připraveni na podmíněné propuštění nebo pevný výstup odsouzeného.

Terénní program je poskytován dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Oblasti pomoci a podpory:

  • Bydlení (zprostředkování kontaktů na azylové domy, ubytovny)
  • Zaměstnanost (tvorba životopisu, příprava na pracovní pohovory, zprostředkování kontaktů na pracovní agentury)
  • Úřady a instituce (podpora při vyřízení sociálních dávek, registrace na úřadu práce, řešení zdravotního pojištění)
  • Finance (zmapování dluhové situace a zprostředkování kontaktu na specializované dluhové poradny)
  • Rodina a vztahy (zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými osobami)