Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 1994. Ve Věznici Oráčov působí od roku 2009.

Vizí RUBIKON Centra je, aby z vězení vycházel napravený a motivovaný člověk, který je rozhodnutý začít znovu a změnit svůj život. Společnost je na jeho návrat připravená a ochotná mu šanci na nový začátek dát. Systém justice a sociální systém za tímto účelem vytváří podmínky pro to, aby trestaní lidé měli motivaci a možnost dosáhnout životní změny, začlenili se do společnosti a nezůstali na jejím okraji. Stát a neziskový sektor vzájemně spolupracují, aby se jim společnými silami dařilo snižovat recidivu.

Poslání:

 • Pomáhají lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost.
 • Podporují je v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí.
 • Spolupracují s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová účinná řešení.
 • Pomáhají utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

Ve Věznici Oráčov jsou realizovány projekty Jak na dluhy, Jak na dluhy a oddlužení, Krok do práce a Vykroč do práce.

Jak na dluhy, Jak na dluhy a oddlužení

Projekty Jak na dluhy, Jak na dluhy a oddlužení reagují na problém finanční nestability, zadluženosti a předluženosti osob s trestní minulostí. Cílem aktivit je zvýšit informovanost o možnostech řešení zadluženosti a aktivizovat klienty k využití podpory v projektu.

Aktivity:
 • Analýza dluhové situace a rozvoj kompetencí – posílení kompetencí klientů k práci s dluhy, provedení podrobné analýzy dluhové situace. Kromě odborného poradenství je podporována motivace k aktivnímu řešení situace.
 • Sestavení individuálního plánu řešení – Na základě provedené analýzy je sestaven individuální plán řešení, jsou posilovány kompetence potřebné k porozumění širších souvislostí řešení a posilována motivace a zvýšení celkové připravenosti klienta plán realizovat. Součástí práce s klientem je jeho aktivní účast na přípravě plánu, dluhový specialista klienta informuje o možnostech řešení a poskytuje mu potřebnou pomoc.
 • Realizace individuálního plánu řešení – Dluhový specialista s cílovou skupinou pracuje na realizaci jednotlivých kroků plánu řešení, plán dle potřeb aktualizuje, dle potřeb připojuje ke spolupráci právníka, posiluje motivaci klienta. Řešení dluhové situace klienta probíhá ve třech variantách:
 1. U klienta s pohledávkami relativně nízkými, ve fázi předsoudní a soudní
 2. U klientů ve fázi exekuční
 3. U klientů předlužených bez možnosti řešení situace osobním bankrotem
 • Právní poradenství a terapeutická podpora – podpora klientů odborným poradenstvím ve specifických situacích řešení zadluženosti. Jedná se o nadstavbové odborné poradenství.
 • Spolupráce se zaměstnavateli - spočívá ve zvyšování kompetencí klienta s exekucí v komunikaci se zaměstnavatelem, součinností se zaměstnavateli.

Krok do práce, Vykroč do práce

Projekty reagují na problém nedostatečného přístupu osob se záznamem v Rejstříku trestů k udržitelnému zaměstnání a pracuje s cílovou skupinou osob v a po výkonu trestu odnětí svobody a osob s nízkou kvalifikací.

Aktivity:
 • Motivační burzy práce a aktivizace – Jedná se o informační a motivační aktivitu, jejím cílem je zvýšení orientace klientů v požadavcích aktuálního trhu práce a nabourání zažitých stereotypů o nemožnosti a nevýhodnosti ekonomické aktivity.
 • Poradenství k identifikaci směru pracovního uplatnění – zvýšení orientace na trhu práce, definování vhodné oblasti pracovního uplatnění, stanovení plánu pracovní integrace. Má stěžejní význam pro zorientování klienta v jeho postavení na trhu práce a nasměrování k vhodnému pracovnímu uplatnění.
 • Poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání – nácvik přijímacího pohovoru za účasti zástupců zaměstnavatele v roli personalistů.
 • Rozvoj kvalifikace
 • Rozvoj pracovních návyků a zkušeností
 • Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci – příprava klientů k umístění na trh práce a předběžné párování se zaměstnavatelem.
 • Doprovodný rozvoj finančních a sociálních kompetencí
 • Evaluace a sebehodnocení klientů – získání zpětné vazby k posunu cílové skupiny během aktivit.
Kontaktní adresa:

RUBIKON Centrum, z. ú.

Novákových 439/6

180 00 Praha 8

praha@rubikoncentrum.cz