Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Věznice Oráčov nabízí odsouzeným standardní pracovní i vzdělávací aktivity a speciálně výchovné postupy, které jsou nedílnou součástí „Programů zacházení s odsouzenými“. Od počátku roku 2004 je ve Věznici Oráčov realizován dlouhodobý Projekt „Odsouzení z Oráčovské věznice poznávají rakovnický region“. 

Pracovní aktivity jsou zaměřeny na vytváření a upevňování pracovních návyků a na zdokonalování se v manuálních zručnostech např. zahradnický kroužek, kroužek pracovních činností. V rámci pracovní terapie vězni vyrábějí především hračky a drobné předměty, které jsou předávány dětem při různých příležitostech mimo věznici. 

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny zejména na získávání a rozšiřování znalostí z různých oblastí a vědních oborů např. historie, přírodovědy, biologie, zeměpisu, informatiky a dále na rozšiřování všeobecného společenského přehledu např. dopravní kroužek, světové zajímavosti, informační technologie , akvaristika, základy sociálního práva, kurz anglického jazyka aj. Speciálně výchovné postupy se týkají především pracovní terapie, sportovní terapie a arteterapie. V oblasti vzdělávání odsouzených se ve spolupráci s Úřadem práce v Rakovníku organizuje rekvalifikační kurz v oboru obsluha vysokozdvižného vozíku. Ve svém osobním volnu mohou odsouzení využívat vězeňské knihovny, televizní vysílání a filmy z centrálního videa. Věznice spolupracuje se zástupci církve a různými nevládními organizacemi.